Rekommenderad läsning

Idag vill jag bara tipsa er om en mycket läsvärd insändare, som EFS Missionsföreståndare Kerstin Oderhem och EFS Internationella Missionssekreterare Erik Johnsson skriver i tidningen Dagen.

Läs den gärna här.

Advertisements

Vägvisaren till livet

Petrus sade till folket: “Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om.

Apg 3:14-15

När Petrus i sin första offentliga predikan efter Jesu uppståndelse ska berätta om vem Jesus verkligen var så kallar han honom för ”vägvisaren till livet”. Jag älskar det uttrycket! På grundspråket kan det också betyda ”livets upphovsman” dvs. ”grundaren av livet”. Flera engelska översättningar har ”the author of life”, alltså livets författare. Vackert!

Budskapet är tydligt – vill du hitta rätt i livet, vill du hitta Livet med stort L, vill du hitta livets mening – då är det Jesus du ska söka efter.

I alla tider har folk behövt vägvisare – om det så rör sig om att man navigerar utifrån stjärnhimlen till vår tids mer tekniska och uppkopplade GPS, så är fenomenet detsamma. Vi har ett behov av kartor, kompasser, koordinatorer, vägskyltar, pilar, tecken för att komma rätt.

När det gäller vårt andliga liv så finns det idag en uppsjö av olika vägvisare. En enkel sökning på ”andlig vägvisare” på Google ger 25 500 träffar och de 20 första (mest populära?) handlar om Schamaner, Tarotkort, Stjärntecken, Känslan som din inre vägvisare, energier, andliga ljusmästare, din intuition och änglamakter.

Vi lever i en samtid som förtvivlat försöker finna vägen till Livet; frid, kärlek, glädje, lycka och harmoni. Idag ska den tydligen gå via rätt träning och rätt kost.

Och så finns han där mitt framför oss, uppstånden, fri och tillgänglig för alla: Livets upphovsman, vägvisaren till livet. Han som vi istället hånade, dödade och begravde eftersom vi ville ha något annat, något som vi trodde var bättre.

Så var söker du efter livet?

Påsksegern!

Det är helt klart så att det går att beskriva och lägga ut påskens stora berättelse på många sätt. Ett sätt är att försöka beskriva den, så här i tider då många olika sporter gör upp i olika slutspel, är genom den seger som Jesus vann, när han dog på Golgata kors.

Redan i 1 Mos 3 ger Gud en profetia om kvinnans säd som en dag skulle trampa på ormens huvud. Och Paulus skriver i Gal 4:4 att ”när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen och vi få söners rätt.”

Författaren till Hebreerbrevet kompletterar:

”Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria all dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.” Hebr 2:14-15

Här kan vi lägga märke till vad som krävdes för att ormen skulle bli besegrad. Den heliga lagen som band människorna under dödens och djävulens våld behövde uppfyllas. Och den död som människan förtjänat, eftersom syndens lön är döden, den behövde utstås. Därför heter det för det första om Jesus att han var ”född att stå under lagen”, för att han skulle kunna friköpa alla dem som stod under lagen. Det skedde på det sättet att han i vårt ställe helt och fullt uppfyllde lagen.

Han älskade Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själv och av hela sin kraft. Och han älskade sin nästa som sig själv. Han älskade oss alla så högt att han utgav sitt eget liv, och Skriften säger att ”ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner”. Men Jesus gick längre, då han till och med älskade sina fiender och dog även för dem. Det var en fullkomlig laguppfyllelse! Och han gjorde det för oss, i vårt ställe och för vår räkning. Han var ”född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen”, dvs. dig och mig. Det var det första vår Frälsare gjorde.

Men för det andra skulle han också enligt Guds eget beslut lida och möta döden för oss alla. Herren kastade allas våra synder på honom (Jes 53:6) och med synden följde också lagens förbannelse, Guds vrede och den eviga döden. Allt detta onda släpptes loss mot Jesus i den stund då den stora drabbningen skulle äga rum, på berget Golgata utanför Jerusalem.

Synden, lagen, döden och djävulen möter här ”kvinnans säd”.

Luther säger så här: ”Låt oss se hur de ger sig på honom. De kastar honom till jorden och dödar honom. O, min Gud, vad blir det då av min Frälsare? Jo, Gud kommer och rycker honom ur döden och gör honom åter levande – och inte bara det utan sätter honom också på Majestätets högra sida i himmelen och låter honom regera över allting.”

Vad blev det då av synden? Jo, den ligger under hans fötter. Vad blev det då av döden? Den har övervunnits. Vad blev det av lagens förbannelse? Den blev borttagen, när han ”blev en förbannelse för vår skull”. Vad blev det av djävulen, som anklagade oss dag och natt inför Gud? Han blev utkastad och dömd.

Det var denna seger som aposteln jublade över, när han utropade: ”Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.” (1 Kor 15:55-57).

Därmed är nu allting fullkomnat. Jesus har åstadkommit det som var hans uppdrag. Syndafallet är botat. Hela världens – och därmed också min egen – synd är helt och hållet sonad. Lagens förbannelse är borttagen. Människan kan åter ha frid och gemenskap med Gud. Paradiset är åter öppnat. Vi kan åter tala med Gud såsom ett barn talar med sin far. Vi skall åter till sist få vara tillsammans med honom i en evig salighet i himmelriket. ”Gud vare tack som ger oss segern genom Jesus Kristus”

Vad är kärlek?

Vad är kärlek? Den anspråkslösa lilla frågan har ställts av otaliga människor genom alla tider och har säkert fått lika många olika typer av svar. I vår egen tid blir ordet kärlek nästan alltid sammankopplat med känslor, som att vara kär eller förälskad. Men vågar man titta lite djupare så inser man ganska snart att kärlek är och borde vara något mycket mer och större än så. När vi säger att man älskar någon, så uttrycker det ju inte främst en känsla eftersom älska är ett verb; att älska. Det uttrycker därför i första hand någonting som vi gör, och kanske också därmed något som vi faktiskt kan bestämma oss för att göra?

Som kristna behöver vi givetvis gå tillbaka till Gud själv för att finna det djupaste svaret på denna fråga. Bibeln talar om för oss att “Gud är kärlek”, det är liksom hans själva väsen att älska. Johannes skriver t.ex: “Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son…” Gud älskade och handlade. Jesus talar också mycket om kärlek och säger bland annat att “så som jag har älskat er ska också ni älska varandra”. Då blir det en intressant fråga att ställa sig: hur älskade Jesus? Det bör vara vår rollmodell framför andra.

Jesus älskade genom att ödmjuka sig, avstå den härlighet han ägde hos Fadern, bli som en av oss och göra sig lydig Faderns vilja ända upp på korsträdets stam. Han gav och han utgav sig själv fullständigt för andras skull – för vår skull – för din skull. Jesus tänkte inte på sig själv eller sitt eget, utan han gjorde sitt verk för att vi skulle få liv. Han hade vårt bästa i fokus.

Där tror jag att svaret börjar forma sig för oss. Verklig kärlek är aldrig självisk. Tvärtom har den alltid andras bästa i fokus. Den är utgivande. Den tänker inte främst på egen bekvämlighet, rikedom eller framgång utan gör allt för att andra ska få liv, trygghet, lycka och frid.

Gud är kärlek. Vi behöver Honom. Vi behöver hans kärlek. Först när vi tar emot, kan vi också ge vidare. För tanken är inte att vi ska prestera kärlek, utan vara kanaler för den. Guds kärlek ska få fritt strömma genom oss ut till andra. Det behövs öppna spjäll i båda ändar; ta emot – ge vidare, ta emot – ge vidare.

Låt oss be om att vi mer och mer lär oss vad kärlek är och får nåd och kraft att leva kärleksfulla liv, enskilt och som församling.

Du ska ge honom namnet Immanuel

Profeten Jesaja fick framtidslöftet om den unga kvinnan som skulle bli havande och föda en son och att hon skulle ”ge honom namnet Immanuel” (Jes 7:14). Matteus anknyter till denna profetia när han beskriver det som hände kring Jesu födelse ”Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss)” (Matt 1:22-23).

Varför fick han då inte namnet Immanuel? Varför heter han Jesus?

Det finns många namn som förknippas med Jesus där orden ”han skall kallas” används, både i Gamla och Nya testamentet. Detta var ett vanligt sätt att beskriva hur människor skulle komma att relatera till den personen. Jesaja profeterade till exempel också om att ”hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldigt Gud, Evig fader, Fridsfurste” (Jes 9:6, 1917 års övers.) Men inga av dessa titlar blev ju Jesu tilltalsnamn, utan fungerade som beskrivningar som människor skulle använda sig av för att referera till Jesus. Lukas berättar för oss att Jesus ska ”kallas den Högstes son” och ”heligt och Guds son” (Luk 1:32, 35), men inget av detta var hans verkliga namn.

På två olika ställen säger profeten Jeremia angående Messias ankomst att ”detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet” (Jer 23:5-6, se också 33:15-16). På hebreiska står det YHWH, alltså det namn som används om Gud, Fadern. Jesus blev aldrig kallad YHWH som om det vore hans namn, men hans roll var ju precis denna: att föra Guds rättfärdighet till alla dem som trodde på Honom, att byta ut vår synd mot Hans rättfärdighet (2 Kor 5:21). Därför var detta, med rätta, en av hans titlar – något som kan förknippas med honom.

På samma sätt är det med ”namnet” Immanuel. Att Jesus skulle kallas för detta betyder i själva verket att Jesus är Gud och att han kom för att vara mitt ibland människorna och att han fortfarande alltid är med oss alltid. Jesus var Gud som blev människa, som blev kött. Jesus var Gud som ”tog sin boning bland oss” (Joh 1:1, 14). Så därför: Nej, Jesus namn var inte Immanuel, men Jesus var själva betydelsen av namnet Immanuel: Gud med oss. Det är en av många beskrivningar av vem Jesus verkligen är!

God jul!

Bana väg för Herren

På söndag (3:e i advent) handlar evangelietexten om Johannes döparen. Han sitter i fängelse eftersom han har blivit fängslad av kung Herodes för att han predikade att folket i Israel behövde vända om från sitt felaktiga leverne. Till kungen själv hade Johannes väldigt mycket att säga om hans sätt att leva. Till sist blev det för mycket för Herodes och han lät fängsla honom.

Så där sitter han nu när han får höra om vad Jesus håller på med, vad han undervisar om och vad han gör bland folket. Och det verkar som att Johannes nog blir lite fundersam. Han har i hela sitt liv varit väl medveten om det uppdrag som han hade fått från Gud själv – att vara den som banar väg för Messias. Han skulle få vara den nya Elia som skulle förbereda folket för Messias ankomst.

Det har han gjort, men nu när han hör vad denne man – som han trodde var Messias – gör och säger så blir han fundersam. Han har nog, likt många andra av det judiska folket, varit inställd på att den kommande Messias skulle vara en politisk ledare som nu äntligen skulle ta makten och regera i Israel. En ny konung som skulle skipa rättvisa åt det nu så förtryckta judiska folket. Han skulle utfärda domar över de orättfärdiga och straffa de som handlat fel. Så kan man åtminstone förstå Johannes förväntningar på Messias utifrån hans egna predikningar. Tidigare i Matt. säger han så här:

“Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskande säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

Johannes predikade med ganska hårda ord och tydliga bilder om den Messias som skulle komma. Men nu så får han istället rapporter om att den som han tror är Messias uppträder som en barmhärtig vän till både tullindrivare, prostituerade och syndare. Och han sänder därför iväg sina lärjungar för att reda ut saken.

Är du den som skall komma? Eller ska vi vänta på någon annan?”

Jesus säger aldrig att det som Johannes undervisat är fel. Men kanske har han likt många andra tolkat uppfyllelsen av det lite fel? När Jesus får frågan, ”Är du den som skall komma?”, svarar han ganska kryptiskt, men ändå tydligt nog för Johannes del. Han pekar på de under och tecken som Han utför och hänvisar samtidigt till profeten Jesajas ord om att döva hör, blinda ser, lama går och ett glädjebud förkunnas för de fattiga.

Jesus svarar alltså indirekt på Johannes fråga om han är Messias. Han hänvisar till Skriften och låter Johannes själv ta ställning. ”Är han den som skall komma?” Han tar upp de tecken på himmelrikets närvaro som både Johannes och han själv har förkunnat. Båda predikade ju samma sak: ”Omvänd er. Himmelriket är nära”.

Det Jesus visar är att himmelriket verkligen är nära i Hans egen person genom de mäktiga gärningar Han utför. Han visar att han är bärare av himmelrikets kraft och ja, han är den som skall komma!

När Jesus skickat den hälsningen till Johannes ger han honom en till: ”Salig är den som inte kommer på fall för min skull” Detta är en hälsning också till alla oss som idag läser Matteusevangeliet. Det är en hälsning som inskärper nödvändigheten av att rätt förstå Kristi gärningar. Den som hör och ser Jesu undervisning och gärningar och förstår dess innebörd – att Guds rike verkligen är närvarande i Jesus – han prisas salig.

Denna hälsning visar oss att inte ens en sådan man som Johannes döparen – som hade fått uppdraget från Gud att ”bana väg för Herren” – säkert kunde tolka Kristi gärningar rätt. Vi vet också från evangelierna hur många av fariséerna och de skriftlärda på den tiden som inte heller kunde tolka Jesu ord och gärningar på rätt sätt. Därför känns varningen till oss solklar: Hur tolkar vi Kristi gärningar?

Vad är det som bäst ”banar väg för HERREN” i våra liv?

Johannes hade vid detta tillfälle inte fått vara med om Jesu allra största gärning, den när Han ensam och övergiven, slagen och hånad, dog uppspikad på ett kors. Den gärning som Jesu hela liv hade som mål och yttersta avsikt, där Han försonade hela människosläktet med Gud genom att i sin död ta alla människors synd på sig och en gång för alla vinna seger över djävulen. Johannes hade däremot profeterat om den gärningen när han sade till allt folket: ”Se, där är Guds Lamm, Han som tar bort världens alla synder” Men det är inte säkert att han, trots det, hade förstått vad som hände på korset…

Den absolut viktigaste Kristusgärningen, hur tolkar du och jag den? Förstår vi vad korset betyder?

Vilka frågor ställer du och jag till Jesus idag? Kanske sitter du idag och frågar: Var han verkligen Guds son? Varför var han tvungen att dö? Angår verkligen Jesu död också mig?Kan vi inte vänta på någon annan, finns det ingen annan lösning?

Då skulle jag vilja svara precis som Jesus gjorde. Lagom kryptiskt, men ändå väldigt tydligt för den som vill se det: Svaren på dess frågor finns i Skriften. Ögonvittnen har skrivit ner och berättat om hur det ligger till.

Jesus lämnade sitt svar till Johannes döparen öppet. Johannes skulle själv avgöra hur det var med Jesus, utifrån de tecken som fanns. På samma sätt lämnar jag det öppet för dig att avgöra: Vem är Jesus? Svaren finns i Skriften om du vill se dem.

För inget annat ”banar väg för Herren” in i våra hjärtan lika tydligt och exakt som Guds eget ord gör.

Amen.

Tankar kring #metoo

Jag blir så klart som alla andra upprörd över den senaste tidens avslöjande och offentliga berättelser om hur kvinnor gång på gång blir utsatta för olika typer av sexuella övergrepp och trakasserier. Jag hade samlat mig till att försöka skriva något om det, men så såg jag att det redan är flera som har gjort det så ypperligt bra – så då räcker det ju med att jag hänvisar er dit.

För visst är det så att vi som kristen kyrka behöver ta tag i och bemöta detta. Inte för att vi är fria från synd, långtifrån, men för att vi tror på en Gud som har förlåtelse och upprättelse att erbjuda och som dessutom har skapat man och kvinna med en klar tanke på jämlikhet och ömsesidig respekt och beroende.

Därför – läs väldigt gärna vad Daniel Ringdahl i Roseniuskyrkan har skrivit på sin blogg.

Läs också gärna vad John Sjögren skrivit i Svenska Dagbladet angående detta.

Jag kunde inte skrivit det bättre själv! 🙂