En ny termin med Kristus

Livet med Kristus bör inte indelas i terminer, jag förstår det. Det bör heller inte indelas i vardag och helgdag, eller timmar och minuter. Livet med Kristus levs bäst 24/7, dvs alla dagar, hela tiden, non stop.

Men samtidigt är vi människor styrda av (och kanske lite beroende av?) våra indelningar av året och livet i terminer. Därför börjar nu en ny hösttermin, efter sommarens med avkopplande och lugna tid. Därför kan vi säga att vi nu börjar en ny termin – med Kristus! Själv började jag den terminen igår (1 augusti), med att för första gången gå till Betaniakyrkan som en anställd präst. Det kändes stort. Jag är mycket ödmjuk inför denna tjänst och detta uppdrag.

Som kyrka finns det bara ett enda sätt att röra sig vidare, och framåt. Det är med Jesus som Herre. Jesus Kristus är inte bara grundaren av kyrkan, utan också dess huvud – den självklare Herren, Ledaren, Mästaren! Vi är av nåd införda i Hans rike och Hans kropp. Där får vi vara. Där får vi tjäna. Med de gåvor och personligheter Han har gett oss.

En kyrka som själv väljer sin egen väg är på förhand dömd att misslyckas. Men en kyrka som följer Jesus, i ord och handling, är en kyrka som kommer leva, växa och bära frukt. I vår tid är utmaningarna stora – men Herren är större. Allt förmår den som tror. Inte i egen kraft, utan på grund av Honom som tron riktar sig mot – Jesus Kristus. Han vill ge kraft och styrka åt sin kropp att vara vittnen, ljus och salt. Han vill ge näring, växt och frukt.

Så låt oss frimodigt möta en ny termin, tillsammans med Honom och tillsammans med varandra. Det är i gemenskapen som tron utvecklas, växer och fördjupas. Låt oss följa Honom som säger: “Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Det är viktigt. För oss själva. För Malmös. För Sverige.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s