I Kristus finns ingen fördömelse

Igår (sön 7 aug) predikade jag för första gången i Betaniakyrkan. Det var med lite nervositet, men stor glädje som jag äntrade predikostolen. Texterna handlade till stor del om att få tro och liv att gå ihop. Hur det är lätt att hamna i ett slags hyckleri, där munnens bekännelse blir en sak, och mina handlingar en helt annan. Eller där jag har den rätta bekännelsen/ läran, men den inte får några som helst konsekvenser för mitt liv.

Paulus för i Rom 7 ett längre resonemang kring den brottning som kan äga rum inom oss, där Guds vilja ofta ligger i strid med “köttets vilja”, vår egen syndiga natur. Vid flera tillfälle kan det då bli så att det vi vill göra, det gör vi inte och det vi inte vill göra, det gör vi. Sådana misslyckanden kan lätt leda till en slags självfördömelse. “Åh, att jag inte är en bättre människa än så här”. “Hur kan jag falla för den där frestelsen nu igen?” Osv…

Men det Paulus mynnar ut i – och det som jag gav församlingen i uppdrag att läsa själva hemma – är Rom 8, där hans slutsats blir att det bara är i Kristus som vi kan bli helt fria från denna typen av självfördömelse. Han skriver de befriande orden: “Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus”. Jesus har kommit och han har själv gått in i samma brottning som vi, men som ensam representant för människosläktet segrat i den kampen. Därför är han mäktig och kapabel att också ge segern åt oss. Paulus förtydligar: “Då han [Gud] lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan” (Rom 8:3b).

Vilka underbart befriande ord! I Jesus har vi ingen fördömelse. Det han går till rätta med och dömer är inte människan, utan synden i människan. Det är alltså inte oss som person det är fel på, utan det som finns i oss i form av fallenhet, synd och brister. Det kan tyckas vara en hårfin skillnad, men den är viktig! Vi behöver inte bli befriade från oss själva, utan vi behöver bli befriade från synden som bor i oss. Det är den vi ska erkänna och bekänna.

Så låt dessa ord bli till befrielse också för dig – idag! Lev i Kristus, med rot och grund i Honom. Han älskar dig, Han har gjort allt för dig! Han vill föra dig rätt – till det eviga livet vid Faderns sida. Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s