Goda gärningar

I går predikade jag i Betaniakyrkan om att göra gott mot våra medmänniskor. Jesus är otroligt radikal i sin undervisning kring detta i Matt 5:38-48 som var söndagens evangelietext. Han går så långt så han uppmanar oss att till och med älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. 

I predikan försökte jag leda församlingen fram till slutsatsen att Jesus faktiskt uppmanar oss att vara fullkomliga, så som vår Fader i himlen är fullkomlig. Efter en stund tror jag att vi alla insåg att det är omöjligt för en människa att alltid, i alla situationer och mot alla människor handla rätt och rättfärdigt. Men att det är det som Guds lag kräver av oss – om vi nu vill försöka bli rättfärdiga på egen hand, i egen kraft. 

Vi landade i att vi tror att Jesu “omöjliga” uppmaningar till oss vill föra oss till den slutsats som Paulus så tydligt formulerar i Rom 3: 

”Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om — en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad.”

‭‭Romarbrevet‬ ‭3:20-22‬ ‭B2000‬‬

Vi behöver en rättfärdighet som inte beror av lagen. Den får vi av nåd genom tron på Jesus. I honom är vi förklarade rättfärdiga, vi behöver inte göra oss själva rättfärdiga. 

När det gäller goda gärningar är detta oerhört befriande. Vi gör inte gott mot andra för att vinska bli frälsta, vi gör gott mot andra för att vi redan är frälsta – av tacksamhet till och glädje över den Frälsare som själv gjort allt för oss! I honom – i hans kärlek, nåd och kraft – är det möjligt att älska våra medmänniskor, till och med de som är våra fiender. Vi kan då möta ont med gott, eftersom det är precis den behandling vi själva erfarit i Jesus Kristus! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s