Installerad

Då var det klart, nu är jag officiellt installerad som ny präst i Betaniakyrkan. Stort tack till hela församlingen för den härliga gudstjänsten. Mötesledning, lovsång, förbön, installation och söndagsskola – allt var riktigt bra! 

Ett särskilt tack till avgående Distriktsföreståndaren Håkan Lindberg för att du kom och gav din hälsning. Må Herren leda dig på alla dina vägar. 

Vi fick också inleda vår lilla temaperiod, kallad “Basic”. Den handlar om vad som är det mest grundläggande i den kristna tron, och första temat var just grunden. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Kristen tro börjar och slutar med Jesus. Han är grunden, hörnstenen, Skaparen och Frälsaren. Utan Honom, och utan en klar bekännelse av Honom, är kyrkan inte längre kyrka. 

Så låt oss stå stadigt på den grund som Han är och som Han har lagt – och göra allt vi kan för att hjälpa människor som söker efter en hållbar grund för deras liv att komma upp på den. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s