Identiteten som kristen

I går (söndag 4 sept) predikade jag över temat “Identiteten”. Det var den andra söndagen i vår temaserie som vi kallar Basic, som tar upp några grundläggande saker om kristen tro. Frågan i går var “Vem är jag?”. Som kristna har vi fått en ny identitet – vi är “i Kristus”, dvs vi har blivit iklädda hans liv, hans rättfärdighet, hans helighet, hans död och hans uppståndelse. Vi är inte längre oss själva, utan Kristus bor i oss.

Hur presenterar du dig för andra? Vad är din identitet – det du vill att andra ska veta om dig? Hur högt upp på listan över dina identitetsmarkörer kommer “Jag är kristen” eller “Jag tillhör Jesus”? En utmanande fråga. Men det är en fråga som blir allt mer aktuell ju mer vi befinner oss på och använder oss av sociala medier. Där finns en arena där vi väldigt mycket kan skapa vår egen identitet. Vi kan presentera bilder och smarta punchlines om oss själva helt utifrån eget val. Vad väljer du att presentera om dig själv?

Förr kanske man mer ställde sig frågan: Vad vill jag att det ska stå på min gravsten? Det kunde liksom sammanfatta något av vem den här personen var. Många valde att ha sin titel där, t.ex. “Skomakare Nils Jönsson” eller “Lantbrukare Åke Svensson”. Jag reflekterar ofta över detta när jag besöker min morfars gravsten. Han ligger begravd i Örkelljunga och på hans gravsten står det: “Salig för intet, frälst utav nåd”. Även det en ganska tydlig identitet. Men en mer kristen identitet. En identitet förankrad i Gud och Guds ord. En identitet “i Kristus”. En identitet som inte fokuserar främst på honom själv och vem han var, utan som fokuserar på Jesus och det liv han fick leva “i Honom”.

Det kan vara värt att fundera över var vår djupaste identitet finns, och hur vi presenterar denna identitet för andra. Paulus presenterar sig ofta som “Jesu Kristi tjänare” eller till och med “slav”. Guds folk presenteras ofta som “Guds barn”, som “heliga” och “rättfärdiga”. Det är vi, tack vare Jesus. Låt oss också leva som sådana. Låt det vara vår djupaste identitet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s