Från död till liv

Söndagens tema i Kyrkoåret var “Döden och livet”. Ett storslaget tema, där det går att inrymma det mesta. De valda bibeltexterna från GT och Evangelierna handlade om hur en människa väldigt konkret får livet tillbaka här på jorden, genom ett under i Guds kraft.

Detsamma kan sägas gälla alla oss kristna, vi som satt vårt hopp till Jesus. Han ger oss livet tillbaka, ett liv som vi har valt bort genom att gå vår egen väg. Syndens lön, konsekvensen av vårt uppror mot Gud och hans vilja, är döden. Det är ofrånkomligt så – varje enskild människas liv slutar här på jorden med att vi dör. Det är som H. A. Brorson skrev i sin psalm redan 1734: “Jag går mot döden var jag går, och snart skall den mig hinna”. Det är inte en superuppmuntrande inledning på en psalm, men det är ju ändå fullt sann i all sin realism och krasshet.

Men Psalmen slutar sån tur är inte där. Vers två inleds med orden: “Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida”. Och den sista versen konstaterar så: “Jag går till himlen var jag går. Så ängslas ej och fråga!” Herr Brorson hade, förmodligen både av Bibelns ord och egen erfarenhet, blivit viss om att döden inte är den slutliga destinationen. I Jesus och i gemenskap med honom – i och med hans seger på korset – så är döden besegrad och har mist sin makt. Vi som tillhör Honom går inte längre enbart mot döden, som en hopplös och fruktansvärt slutstation. Vi går mot Livet, med stort L. Det eviga Livet som Gud har berett för oss genom tron på Jesus Kristus.

Det är ett liv som kan börja levas redan här och nu, i och med att Guds rike har brutit in i världen. Men det är ett liv som ska levas fullt ut en dag, då Gud ska skapa nya himlar och en ny jord. Vi går därför mot Livet var vi går. Det finns hopp! Det finns glädje! Också bortom döden och graven.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s