Kyrkans uppdrag

I vår predikoserie kallad Basic var temat i söndags “Uppdraget” och vi funderade kring vad som är vårt uppdrag som kristna. Detta går givetvis att formulera på ganska många olika sätt, men jag valde att ta fasta på tre grundläggande saker som Jesus väldigt tydligt kallar oss till: 1 Att följa honom; 2 Att älska Gud och människor; 3 Att vara hans vittnen.

Ett annat sätt att formulera detta på, som kanske är mer klassiskt, är att säga att vi som Guds folk har fått två huvuduppdrag av Gud. Det första brukar kallas “Skapelseuppdraget” och det andra “Missionsuppdraget”.

Skapelseuppdraget

När Gud skapar himmel och jord ger han människan väldigt tydligt uppdrag att “föröka sig” och “uppfylla jorden”. Dessutom skulle människan “lägga den under sig”, “härska över den” och “bruka och vårda den” (1 Mos 1:28; 2:15). Detta uppdrag förnyas vid två tillfällen i Gamla testamentet. Dels efter upproret i första Mosebok, kapitel 3, och dels efter syndafloden i första Mosebok, kapitel 9. Detta uppdrag från skapelsens morgon gäller fortfarande. Gud har aldrig återkallat det eller tagit tillbaka det. Gud skapade inte en “färdig” värld, med uppodlade åkrar, vackra städer och välfyllda bibliotek. Han valde att skapa en värld med enorma möjligheter och sedan skapa människan och ge henne i uppdrag att tillsammans med Gud utveckla och utforska skapelsen. I denna skapande process är då människan Guds medarbetare. Människans arbete blir, i detta avseende, så mycket mer än bara en inkomstkälla – det blir ett uttryck för människans identitet som Guds avbild. Det blir också ett uttryck för människans kallelse att vara en kanal för Guds kärlek och omsorg. Och det blir ett uttryck för människans personliga ansvar för sitt liv.

Oavsett om du jobbar på bank, som lärare, snickare, arkitekt, sjukvårdare eller affärsbiträde så kan man säga att vanligt, hederligt arbete för den kristne är motiverat från tre håll:

  1. Det uppfyller vårt ursprungliga uppdrag och kallelse i skapelsen.
  2. Det föregriper framtiden när vi ska tjäna Gud och Lammet och vara kungar (dvs. råda över) den nya jorden. Den kristne individuellt och församlingen som gemenskap är kallad att utgöra en prototyp av den kommande världens liv.
  3. Det återspeglar den Herre vi följer och det (nya) rike vi tillhör.

Missionsuppdraget

Det är av Jesus, Guds son, som vi får det andra tydliga uppdraget. Han ger det till sina lärjungar redan före sin död och uppståndelse och konstaterar det mer som ett faktum: “Budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk” (Matt 24:14). Mission betyder “sändning”. Som kristna är vi sända till den här världen med ett budskap från Gud själv. Budskapet om att Gud erbjuder “nytt liv” genom tron på Jesus Kristus behöver förkunnas i världen och för alla folk (“för allt skapat” som Paulus uttrycker det). Jesus säger: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:18-20).

Detta uppdrag, denna kallelse, är uppbyggd kring fyra absoluta anspråk:

  1. Jesus har fått all makt. Fadern har upphöjt och förhärligat Jesus. Han är nu den mest avgörande faktorn i hela universum! Jesu makt motiverar uppdraget: “Gå därför ut…”
  2. Uppdraget gäller “alla folk”. Jesus har dött och uppstått för alla och erbjuder räddning för hela mänskligheten.
  3. De som blir lärjungar – kommer till tro på Jesus – ska döpas in i gemenskapen med Fadern, Sonen och den helige Anden och undervisas i den kristna tron. Gemenskap med Gud kan inte skiljas från troheten mot Jesu undervisning.
  4. Jesus lovar att vara med sina lärjungar som är involverade i detta uppdrag, ända till tidens slut.

Det är dessa båda uppdrag från Gud som hela den bibliska historien handlar om. Vi kan inte rangordna dessa båda uppdrag, så att det ena skulle vara viktigare än det andra. De är båda Gudagivna och kan fungera sida vid sida. Det är t.ex. därför som EFS alltid har satsat på att bygga skolor och kliniker vid sidan av sitt evangelisationsuppdrag på missionsfältet.

PS. Vill någon läsa mer om detta, kan jag rekommendera Stefan Gustavssons utmärkta bok “Gör som Gud – bli människa”. DS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s