Lag och Evangelium i kristen förkunnelse

I söndagens predikan i Betaniakyrkan gjorde Staffan Hulthén, en av kyrkans ideella förkunnare, en alldeles förträfflig utläggning om lag och evangelium, utifrån evangelietexten från Mark 10:17-27. Han menade att lagen bör förkunnas för de obotfärdiga, dvs. all de som tror att de är bra nog inför Gud i sin egen kraft, och att evangelium bör förkunnas för de botfärdiga, dvs. alla de som inser att de inte alls räcker till inför Gud utan erkänner sitt behov av frälsning.

I Luthersk, och senare Roseniansk, teologi menar man att så gott som allting i Bibeln tillhör antingen kategorin lag – vad människan måste göra för att bli rättfärdig – eller evangelium – vad Gud har gjort, gör och kommer att göra för att människan ska bli rättfärdig. Det är alltså två diametralt motsatta förhållningssätt till rättfärdigheten. Både lag och evangelium syftar till samma sak, men genom lagen är det upp till oss människor att själva bli rättfärdiga. Något som vid flertal tillfällen i Bibelordet sägs vara omöjligt för människan, och något som vår egen erfarenhet visar oss med all tydlighet om vi vågar vara ärliga. Genom evangelium däremot, blir rättfärdigheten given till oss som en gåva, av Guds stora nåd. Då bygger rättfärdigheten på det liv som Jesus levde, som vi som tror på honom får tillräkna oss. I Jesu död besegrades all synd och vår skuld blev utplånad. I Jesu uppståndelse kunde hans rättfärdighet bli vår, något som vi får lov att klä oss i. Inte av egen förtjänst, utan av Guds nåd.

Staffan avslutade gudstjänsten med att hänvisa till hemsidan Kyrka och folk, där Magnus Persson, pastor i United i Malmö har skrivit tydligt och bra om detta. Ni kan finna den artikeln här.

Guds lag är otroligt viktig, men vi kan aldrig bli rättfärdiga inför honom genom att försöka hålla den. För människan är det omöjligt. Rättfärdiga blir vi av Guds nåd, genom tron på Hans son Jesus Kristus. Vi lyder alltså inte Guds lag för att vi ska bli räddade – vi lyder Guds lag för att vi redan har blivit räddade – av tacksamhet och kärlek till Honom!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s