Att leva med målet för ögonen

“Om du inte vet var du ska, är det inte särskilt troligt att du kommer dit”

Med dessa tankeväckande (något provocerande?) ord inledde jag min predikan i söndags. En predikan som syftade till att återigen ge oss visionen och hoppet för vår framtid, som kristna. En framtid som Gud lovar kommer att bli fantastisk! Det kommer en dag då Han ska “göra allting nytt”; det ska skapas en ny himmel och en ny jord, där ingen förbannelse, ingen sorg, ingen smärta och ingen död längre ska finnas! Allt det vi ser runt omkring oss i världen idag, av krig, miljöförstöring, ondska och nöd ska inte få sista ordet. Livet ska segra! Gud själv ska en gång för alla låta orättvisan och orättfärdigheten få sitt straff. Djävulen och döden ska besegras och “kastas i den brinnande sjön”.

När vi ser vad Gud i Bibeln utlovar om den nya skapelsen, där vi ska få vara tillsammans med honom i evigheters evighet – då kan vi faktiskt stämma in i Paulus ord. Då betyder “våra lidanden i denna tid ingenting … mot den härlighet som en dag ska uppenbaras och bli vår” (Rom 8:18).

Som kristna kan man säga att vi lever våra liv i två parallella världar. Vi är födda som människor till den här jorden, och lever här under dess villkor precis som alla andra människor. Men samtidigt är vi “födda på nytt”, till ett annat rike – Guds rike. Det är ett rike som finns här “redan nu – men ännu inte”. Det betyder att Guds rike har kommit till den här världen genom Jesus Kristus och alla som lever i tron på Honom kan redan nu ta del i och av detta. Samtidigt är det ännu inte här i sin fullhet. Det ska komma en dag då Guds rike breder ut sig totalt och bli det enda som består. Det är nyskapelsen, som beskrivs i Uppenbarelseboken, kapitel 21-22. Då, äntligen, är kampen mellan Gud och Djävul, mellan ont och gott, slutligen över – och Gud står ensam som slutsegrare!

Vi kan behöva påminna oss om detta mål för våra liv, som en hjälp att hålla kursen under detta jordeliv. Eftersom vi vet var vi ska, så är det väldigt troligt att vi kommer dit. Målet hjälper oss att navigera och välja rätt väg. Det är också det som Paulus säger för att hjälpa sina samtida bröder och systrar. Han vill att “de som lever i världen” ska leva “som om de inte levde av den”. Och anledningen till det är: “Ty den värld som nu är går mot sitt slut” (1 Kor 7:31).

Låt oss leva, och hjälpa varandra att leva, med målet för våra ögon; med Guds rike för våra ögon. Och att avgöra allting, våra vägval i livet, utifrån detta evighetsperspektiv!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s