Vad är det att vara medlem?

Denna vecka, närmare bestämt på söndag den 1:e i advent, kommer vi i Betaniakyrkan att ha medlemsintagning. Det är ett litet gäng som väljer att gå med som medlemmar i vår församling/förening. Det har gjort att jag än en gång funderat en del kring vad det här med medlemskap innebär.

medlemskap-pa-grunden

Jag tänker så här:

När jag funderar på detta för egen del och när jag försöker förklara det för andra, så delar jag helt enkelt upp ordet Medlemskap i tre delar: Med – Lem – Skap. Låt mig förtydliga:

Med – I min värld så innebär medlemskap i en församling att man är med. Det är det mest grundläggande. Att vara med innebär att man aktivt tar del i gudstjänstlivet, gemenskapen, samlingar och aktiviteter. Det går att stå med i en matrikel som medlem, utan att för den skull verkligen vara med i församlingslivet. Det tänker jag kan accepteras under vissa perioder i livet, då man kanske av olika anledningar inte kan aktivt vara med. Men om man under en längre tid står med som medlem “på pappret”, utan att för den skull verkligen vara med i församlingslivet, så tänker jag att något är galet. Den självklara utgångspunkten för en medlem bör vara att man är med – aktivt.

Lem – I en församling är vi många olika människor. Gamla, unga, kvinnor och män. Vi är alla helt unika och vi har alla olika gåvor, erfarenheter och personligheter. Bibeln talar därför om att vi alla är lemmar, som tillsammans utgör en kropp. Vi är alla oerhört betydelsefulla för helheten. En del delar syns och hörs mer, som näsan och munnen som sitter mitt i ansiktet. Andra delar, som höftkulan och hälsenan, syns inte särskilt ofta i “rampljuset”, men är totalt nödvändiga för att kroppen skall fungera och kunna röra sig framåt. Varje medlem är viktig, med en unik plats att fylla i kroppen. Om just den delen saknas är inte kroppen hel. Därför tänker jag att som medlem är du väldigt viktig för andra som finns med i församlingen. Du behöver vara där för andras del. Du behövs. Och samtidigt behöver du all de andra. Ingen kan vara kristen på egen hand, det är inte tanken. Vi ska tillsammans utgöra en kropp och på så sätt vara Kristus här på jorden.

Skap – När ovanstående två saker uppfylls så skapar vi församling tillsammans. Först då kan Gud skapa fullt ut genom oss på den plats där vi är satta att tjäna. Som medlem är du med och skapar församlingens liv. Det är inte enbart prästen, diakonen, styrelsen eller ungdomsledarens uppgift att “göra kyrka”, utan målet är att vi alla ska göra detta tillsammans. Du med dina gåvor och din del i kroppen får fylla den funktion som du är skapad för och jag med mina gåvor och min del i kroppen får göra detsamma. Tillsammans, och med den helige Andes kraft, skapar vi tillväxt, gemenskap, glädje och attraktionskraft.

Jag hoppas att denna enkla lilla genomgång av ordet medlemskap kan få ge dig uppmuntran och glädje över att få finnas med i Betaniakyrkan, just som du är och med de gåvor som du har. Tillsammans bildar vi Kristi kropp som får verka för Guds rikes utbredande i Malmö med omnejd. Vilken nåd! Vilket ansvar! Vilken glädje!

Advertisements

One thought on “Vad är det att vara medlem?

  1. Tack Jonas. Kul lek med ordet “Medlemskap”. Nytt twist med ordeleken för mej, men känns ändå självklart på något sätt, det du skriver. Att vi skapar tillsammans med våra förmågor.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s