Vad är Guds rike?

På söndag är det andra söndagen i advent och temat i vår gudstjänst enligt kyrkoåret är “Guds rike är nära”. Evangelietexten är bara två meningar lång, hämtad från inledningen av Markus evangelium, där författaren bara kort sammanfattar det budskap som Jesus predikade när han kom till Galileen: “Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet”. (Bibel 2000 har “Omvänd er och tro på budskapet”, men det är alldeles för vag översättning om du frågar mig. Grundtexten har “evangelium”, alltså det glada budskapet).

Men vad är då Guds rike egentligen? Har du någon gång funderat mer ingående på det? Jesus talar om det mest hela tiden under sina verksamma år. Han talar om “Guds rike”, “himmelriket” eller “min Faders rike”. Och han påstår att det genom Honom, genom Hans liv, död och uppståndelse har kommit nära – att det liksom har brutit in i den här världen.

Guds rike är inget geografiskt område, med gränser som våra jordiska riken har. Det är inte knutet till någon speciell plats, en byggnad, ett altare eller något annat. Jesus försöker förklara detta för sina judiska landsmän, som var vana vid att tänka Guds närvaro starkt knutet till konkreta platser, som uppenbarelsetältet, tabernaklet eller templet. Han säger: “Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er” (Luk 17:20). Detta betyder att Guds rike kan vara precis överallt – där Gud erkänns som Kung, där Jesus bekänns som Herre, där är Guds rike. Guds rike är ett herravälde, där Gud tillåts vara den Han är. Det kan vara i en enskild människas hjärta, det kan vara i en gemenskap eller på en viss plats, men det går sällan att ta på det och slå fast att “Här är det”. Till exempel så innebär detta att bara för att det finns en ståtlig kyrka byggd på en viss plats och att det i denna kyrka finns ett altare med altartavla och andra kristna symboler, så betyder inte detta per automatik att Guds rike finns där. Det är inte alls säkert att Jesus tillåts vara Herre på den platsen. Istället kan då Guds rike finnas på parkbänken utanför kyrkan, där två människor sitter och tillsammans, kanske i förtvivlan, ropar till himmelens Gud om nåd och barmhärtighet.

Guds rike är där Gud tillåts vara den Han är och där Han får lov att verka som den Han är. Därför kan det finnas vissa tecken som ger oss en aning om var Gudsriket är. Hjärtats tillbedjan och munnens bekännelse av Jesus som Herre är två tydliga sådana tecken. Jesus talar också om andra tecken som ska följa: människor blir botade från sjukdomar, onda andar drivs undan och ut ur människor, tron föds på nytt i människors hjärtan när de hör Guds ord, en gudomlig frid börjar råda, rättvisa skipas och rättfärdigheten hålls högt.

Det finns en klar anledning till att Jesus lär sina lärjungar att be: “Låt ditt rike komma”. För även om det på ett sätt konkret bröt in i den här världen när Jesus föddes, så är det något vi ständigt behöver be om och söka efter; för våra egna liv, för vår församling, för vår stad och för vår tid. Guds rike kommer på nytt, hela tiden, fortfarande – till hjärtan, platser och gemenskaper som är öppna för det.

Guds rike är inte söndag 11.00-12.30 när vi firar gemensam gudstjänst. Guds rike är överallt och hela tiden – där människor lever med Jesus som Herre. Du kan få vara med om att föra Guds rike till din arbetsplats, din skola, ditt grannskap eller din familj. Det är en av styrkorna med det.

Om du har ca 3 min över så kan du se en ganska enkel, och lite roligt animerad, film-presentation av vad Guds rike och kyrkan är tänkt att vara (på engelska).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s