Jungfrufödelsen

På senare tid är det fler av våra kristna företrädare (bland annat våra båda senaste ärkebiskopar i Svenska kyrkan) som menat att frågan om jungfrufödelsen, dvs. om Maria verkligen var en jungfru när Jesus blev till i hennes moderliv, inte är särskilt viktig eller avgörande. De hänvisar till att det rör sig om ett mytologiskt språkbruk och betonar hellre de “teologiska övertoner” som finns runt Maria och Jesus.

Men tron på att Jesus verkligen föddes av en jungfru är faktiskt väldigt viktig (se bland annat Jes 7:14; Matt 1:23; Luk 1:27, 34). När evangelierna beskriver denna händelse, så finns det oundvikligen med en dimension av “under” – ett Guds ingripande; Som svar på Marias fråga ”Hur ska detta ske?” (Luk 1:34), säger ängeln Gabriel till henne: ”Helig Ande skall komma över dig och den högstes kraft skall vila över dig” (Luk 1:35). Ängeln uppmuntrar också Josef att inte vara rädd för att ta Maria till hustru med orden: ”ty barnet i henne har blivit till genom helig Ande”(Matt 1:20). Vidare förklarar Matteus att Maria innan hon börjat leva tillsammans med Josef ”var havande genom helig Ande” (Matt 1:18). Även i Galaterbrevet är detta underförstått när Paulus skriver: ”när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna” (Gal 4:4).

När vi läser dessa verser är det fullständigt klart att Jesu födelse var resultatet av den helige Andes ingripande i Marias kropp. Både det icke-kroppsliga (Anden) och det kroppsliga (Marias livmoder) var inblandat. Maria kunde inte göra sig själv gravid, och i det här fallet var hon enbart ett ”kärl”. Endast Gud själv kunde (givetvis) utföra inkarnationens mysterium.
Och samtidigt är det viktigt att stryka under att vi inte kan vara utan Maria. Då skulle ju inte Jesus vara sann människa. Bibeln lär oss att Jesu var fullt ut människa, med en fysisk kropp som vår. Han blev trött, hungrig, törstig, ledsen och glad och var begränsad i tid och rum precis som oss. Denna mänskliga natur fick han från Maria. På samma gång var han också fullt ut Gud, med en evig och syndfri natur (Joh 1:14; 1 Tim 3:16; Hebr 2:14-17).

Jesus blev inte född i synd, han hade inte en syndig natur (Hebr 7:26). Och det är precis det här som är det viktiga och avgörande! Bibeln lär annars att alla människor har del av denna syndiga natur (se Rom 5:12, 17, 19). Den har förts vidare från Adam och Eva till generation efter generation. Varje människa som föds till den här jorden är en del av människosläktet som har vänt sig bort ifrån sin Skapare, vi föds med en inneboende förmåga att göra fel. Jungfrufödelsen förhindrar att Jesus får del av denna syndiga natur och gör det möjligt för Gud att själv bli en ren, obefläckad, ny och perfekt människa. En människa som delar alla jordiska förutsättningar (eftersom han föds av en kvinna), men som INTE delar vår syndiga natur (eftersom han också föds av Gud). På grund av det kunde han också bryta syndens herravälde och sätta människor fria från den och dess konsekvenser (se Rom 5:18).

Skulle jungfrufödelsen bara vara ett mytologiskt språkbruk, ett sätt att beskriva att Jesus var en speciellt betydelsefull person, så skulle Jesus inte vara något annat än en vanlig människa. Och då skulle han heller inte ha makten och förmågan att “dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram”, som vi sjunger i en känd adventspsalm. Därför är läran om Marias jungfrulighet viktig, och faktiskt helt avgörande!

Fira nu jul med förvissningen om att det har hänt precis så som evangelisterna beskriver det. Tro att Jesus är den han säger sig vara – och att det han har gjort – genom sitt liv, död och uppståndelse – i allra högsta grad gäller dig! Du kan bli fri från din synd och född på nytt till ett evigt liv, tack vare det faktum att Maria faktiskt var en jungfru!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s