Vi behöver olika typer av lovsång!

I Bibeln, såväl som i den kristna traditionen, finns det en mängd olika typer av lovsång. Om vi går till Psaltaren ser vi exempel på allt ifrån väldigt personliga och innerliga böner till mer proklamerande och beskrivande hymner. Man kan säga att fokus skiftar från att vara väldigt subjektivt (mina känslor och situationer) till att vara väldigt objektivt (Guds storverk och egenskaper). Ibland när vi talar om mer modern lovsång så sätts dessa båda mot varandra. Man menar att den mer moderna typen av lovsång är alltför subjektiv och “jag-centrerad”, medan till exempel de gamla läsarsångerna är med objektiva och undervisande (och på så vis “bättre”). Men frågan är om vi måste göra sådana motsättningar? Istället kanske vi, likt Psaltarens mångfald, behöver båda typer av sånger för att nå en fullhet? Nedan listar jag några exempel på “typer” av lovsånger som jag tror att vi behöver i våra gudstjänster och gemenskaper.

Undervisande sånger. Ibland kan lovsånger vara sådana till sin karaktär att de är beskrivande, dvs de handlar om vem Gud är och vad Han har gjort. De kan också kallas för proklamerande sånger, eftersom de bär på ett budskap som är sant alltid och överallt. Till denna kategorin hör till exempel många utav psalmerna i vår Psalmbok. Denna kategori är mycket viktig och vi behöver den. Det är sånger som kan sjungas oavsett vår sinnesstämning eller känsla just nu, eftersom de handlar om Gud och vem Han är. Vi behöver också fler sånger med ett modernt språk i denna kategorin, även om det faktiskt kommit många sådana på senare tid, inte minst från Hillsong.

Exempel: “Jesus för världen”, “Jesus Krist, Hörnstenen (Cornerstone)”, “Lov ära och pris”

Upphöjande sånger. Det finns andra sånger som handlar om Gud och Guds storhet, men som mer fokuserar på att upphöja, lova och hylla Honom för detta. Då har fokus förflyttats något från att enbart handla om Gud till att jag/vi prisar Gud för Hans egenskaper och väldiga gärningar. Det är denna typ av sånger som på ett speciellt sätt kan “öppna upp” för mer av Guds rike på en plats eller i ett sammanhang. Här blir liksom munnens bekännelse ett vapen i den andliga kampen.

Exempel: “Helig, helig helig”, “Vi vill ge dig ära”, “Ära, ära till Guds lamm”

Relationssånger. En annan kategori sånger kan vara sådana som mer beskriver en personlig relation till Gud, eller uttrycker denna i ord. Dessa kan ibland vara ganska “jag-centrerade” på det sätt att de handlar om vad jag vill göra för Gud eller vad jag vill att Han ska göra för mig. Det kan vara intima sånger av kärlek och överlåtelse, som ibland kan kännas svåra att helhjärtat sjunga med i om man så att säga inte “är där”. Det är oftast sånger som passar sig bättre i en senare del av gudstjänsten, då vi får respondera på det vi har fått ta emot av Gud.

Exempel: “Jag ger dig mitt liv”, “Mitt hjärtas lovsång”, “Dra mig nära dig”

Bönesånger. Den sista typen jag vill nämna kan vi kalla för tonsatta böner. De kan också vara av en överlåtande och personlig karaktär, men där fokus ligger på en längtan efter vad Gud ska göra för mig, i mig eller i mitt sammanhang.

Exempel: “Kom, du helige”, “Kom lev i mig”, “Låt vart ord från min mun”

Givetvis kan en och samma sång innehålla flera av dessa kategorier, men detta var åtminstone ett försök att sätta ord på några olika typer av lovsånger, som jag tror att vi behöver. Låt oss tillsammans fortsätta att lovsjunga Gud – med ord och toner, liv och handling – på alla de sätt som Guds ord inbjuder oss att göra.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s