Lyssna till god undervisning

Helgen som gick, 10-11 februari, anordnande församlingen United i Malmö en OAS-helg, där bland annat Hans Weichbrodt medverkade. Även Betaniakyrkans präst, Jonas Nordén, var med och undervisade om “Karismatik på Luthersk grund”, med erfarenheter från Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Det kan vara väl värt att gå in och lyssna till dessa olika föredrag på Uniteds hemsida om ni inte hade möjlighet att vara med.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s