Sök Guds ansikte

I alla tider har uppmaningen till Guds folk funnits där, att söka Guds ansikte för att där finna den verkliga närheten till Gud själv. Det är en intim bild, att få komma ansikte mot ansikte med Gud själv, Han som ständigt har sitt ansikte vänt mot oss. Det är ord som vi uttalar varje söndag i vår gudstjänst när vi får ta emot Guds välsignelse: “Herren låte sitt ansikte lysa över er … Herren vände sitt ansikte till er …”

Helgen den 3-5 mars ska vi i Betaniakyrkan få komma tillsammans inför Guds ansikte, för att på nytt söka Honom för den Han är och försöka lyssna till Honom. Vad säger Han till oss idag? Vad har Han för tankar om oss? Vad har Han för planer för oss? Temat är satt till “När törsten möter källan” och vi tror att vi alla som människor är törstiga efter sant och äkta liv, efter mening, efter kärlek, efter nåd. Och den enda som kan möta dessa behov på djupet är Han som är källan – Gud Fader allsmäktig.

I första hand är det en helg där vi bara får vara inför Gud och med Honom. Där vi på nytt får bli påfyllda av Hans liv och Hans kraft. Målet är att vi alla ska få finna vila och tröst i Hans närhet och glädje i Hans källa.

Mer detaljerad information finner du på vår hemsida.

Varmt välkommen att vara med!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s