Stort förtroende för Bibeltexterna

Inte så sällan får man läsa eller höra människor som påstår att Bibeltexterna genom århundraden blivit översatta och förändrade så till den grad att det inte längre går att säga att de har någon tillförlitlighet. Man menar att kyrkan skulle ha format texterna efter sina syften och att det därför i stort sett inte är någon idé alls att tala om någon slags ursprungs-innehåll eller mening med dessa texter.

Så sent som i går (torsdag 23/3) twittrade till exempel Rickard Söderberg så här: “men ni känner till att Bibeln är hårt redigerad av gubbar genom århundraden, o översatt till viskningslekens gräns?”

Är det verkligen så? Varifrån får Rickard den kunskapen? Har han läst Da Vinci-koden av Dan Brown och inte begripit att det är en fiktiv roman? Man undrar ju? För i själva verket kunde nog ingenting vara mer fel. De Bibliska texterna är de texter från antiken som är i särklass bäst bevarade och vid en jämförelse mellan andra antika texter blir det extremt tydligt. När man avgör en texts tillförlitlighet så talar man ofta om 3 viktiga områden.

  1. Avståndet i tid mellan den faktiska händelsen och nedtecknandet av det.
  2. Avståndet i tid mellan originalskriften och vårt äldst bevarade kopia.
  3. Antalet kopior som finns bevarade.

Så här ser den jämförelsen ut mellan några av antikens texter.

Författare   Original Äldsta kopia Tidsavstånd Antal kopior
Aristoteles 384-322 f Kr 1100 e Kr 1400 år 5 st
Herodotos 480-425 f Kr 900 e Kr 1300 år 8 st
Platon 427-347 f Kr 900 e Kr 1200 år 7 st
Caesar 100-44 f Kr 900 e kr 1000 år 10 st
Nya Testamentet 50-90 e Kr 120-350 e Kr 30-300 år 5000 st
Källa: “Kristen på goda grunder” av Stefan Gustavsson

Som ni ser själva är Nya Testamentet väldigt, väldigt väl underbyggt. Det har gått liten tid mellan händelse och nedtecknande. Det är nära i tid mellan originalskrifterna och våra äldst bevarade kopior. Det finns också oerhört många kopior att jämföra med varandra, för att se så att texten innehåller samma budskap.

Vidare har idag ny avancerad teknik gjort det möjligt att läsa gamla och till synes förstörda skriftrullar. En sådan som hittades i en nedbränd synagoga och bara ser ut som en förkolnad träbit har visat sig innehålla 3 Mosebok. Och när man lyckats läsa den texten ser man att den är identisk med den text som finns i den hebreiska bibeln idag, och som är direktöversatt till vår egen Bibel. Det går att läsa mer om det i tidningen Dagen och på Världens Historias hemsida för den som vill.

Fler exempel kan lyftas fram, som stärker vår övertygelse om att Bibelns texter är väldigt tillförlitliga. Vi kan tro att det var de texter som Jesus själv läste i Gamla Testamentet och vi kan tro att det var precis de texter som Jesu apostlar skrev ned i mitten och slutet av det första århundradet, som finns bevarade i Nya Testamentet.

Var Rickard Söderberg och andra får sin information ifrån skulle jag gärna vilja veta.

För ytterligare fördjupning i ämnet kan jag rekommendera webplatsen Goda nyheter för vår dag, som också tagit upp detta ämne vetenskapligt och ingående.

Advertisements

2 thoughts on “Stort förtroende för Bibeltexterna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s