Kampen i Getsemane – Stilla veckan del 2

Vi får en unik inblick i Jesu kamp och vånda inför det som väntar, kvällen före hans död på korset. Alla tre synoptiska evangelier (Matteus, Markus och Lukas) beskriver två drag hos Jesus, som av allt att döma gjorde djupast intryck på dem (innan de somnade vill säga).

Det första var självklart Jesu djupa ångest. Hans brottning inför denna svåra uppgift tog sig rent fysiska uttryck. Hans ångest drev honom till bön, men gjorde också att hans svett ”droppade som blod ner på marken” (Luk 22:44). Denna uppgift som Jesus fått var så svår att genomföra att han ber till sin Fader: ”om du vill det, så ta bort denna bägare från mig” (22:42). En sådan bön hade lärjungarna nog aldrig hört från Jesus förut. Den passade inte riktigt in i deras bild av Mästaren.

Det andra var att Jesus vid detta tillfälle uttryckte att han behövde lärjungarnas hjälp. Det var ju de som var vana vid att alltid vända sig till honom. Han visste ju alltid vad som skulle göras och kunde alltid svara och hjälpa andra. Kanske deras högt ställda förväntningar på Jesus, vem han var och vad han skulle åstadkomma, nu rasade samman? Lukas är den enda av evangelisterna som skriver att lärjungarna somnade ”tyngda av sorg” (22:45).

Det är mycket starka ord som används om Jesus vid denna stund: ”Bävan och ångest kom över honom”. Själv säger han: ”Min själ är bedrövad ända till döds” (Mark 14:33-34). Detta visar oss givetvis hur kostsamt det var för Jesus att vara trogen ända till slutet. Den strid som tog sin början i dopet och frestelsen i öknen (Mark 1:9-12) ska nu nå sin klimax. Bara Jesus själv var medveten om den fulla innebörden av hans ord om sin kropp och sitt blod vid den sista måltiden, bara någon timme tidigare.

En sak måste stå helt klart när vi läser och försöker förstå Jesu böner i Getsemane trädgård, och det är hur allvarlig denna situation är. Detta är inte (i första hand) något som Jesus gör eller säger för att hans efterföljare ska få ut någonting av det. Detta är en verklig kamp som Jesus går igenom för egen del. Han som var den ende på jorden som själv visste vad som stod på spel. Han ber ”ta  denna bägare från mig”, men tillägger lika snabbt: ”Men inte som jag vill, utan som du vill” (Mark 14:36). Jesus vill absolut inte motsätta sig sin Faders vilja, men vädjar till honom att om det finns något annat sätt att göra det på, så kan han väl välja det. Vi kan bara ana vilka känslor som finns hos Jesus när han nu står inför det fruktansvärda mötet med tortyr, hån, lidande och död. Denna korta inblick vi får i Jesu böneliv denna natt kastar ljus över två saker: Dels vilket dyrbart pris vår befrielse och upprättelse hade, dels hur Jesus verkligen var både Gud och människa. Aldrig blir det lika tydligt att de båda naturerna förenas till en, som när han våndas inför denna sin sista och mest avgörande uppgift.

Som liksom för att strö lite mer salt i såren, så är det Judas, förrädaren, som leder truppstyrkan till Jesus i Getsemane. En av hans egna utlämnar honom. Och de andra lärjungarna? Ja, om de läser vi: ”Då övergav alla lärjungarna honom och flydde” (Matt 26:56). Till Petrus försvar kan vi säga att han ”följde efter på avstånd, ända till översteprästens palats” (26:58), men till sist förnekar han sin Mästare tre gånger av rädsla för att själv bli tillfångatagen. Jesu rädsla och ångest fick honom inte att ge upp. Han visste vad som behövde göras. Han förstod att det inte fanns någon annan väg, ingen annan möjlighet. Hans Fader skulle ha besvarat hans bön, om det hade gått. Men döden på korset var det enda som kunde uppfylla Guds frälsningsplan, och återföra skapelsen och mänskligheten till ett rätt Gudsförhållande igen. Det var smärtsamt, men det var nödvändigt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s