Jesu uppståndelse är sensationell – Stilla veckan del 8

Lärjungarna verkade inte vänta sig att Jesus skulle uppstå. Jesu undervisning om sin egen uppståndelse hade de antingen inte uppmärksammat, inte förstått eller helt enkelt inte trott på. Jesu förnedrande död sly fullständigt sönder deras tro på honom som Messias och upprättare av det nya Gudsriket. De två lärjungarna på väg mot Emmaus sätter ord på det: ”Vi hoppades att han var den som skall befria Israel” (Luk 24:21). 

Därför är det helt naturligt att det inte är någon av (de tolv) lärjungarna som går till graven på morgonen den där första veckodagen. Det gör istället kvinnorna i den inre kretsen kring Jesus, de som följt med honom från Galileen. De upptäcker till sin stora förskräckelse och häpnad att gravstenen är borttrollad och graven är tom. De skyndar sig att rapportera denna sensationella händelse till lärjungarna.

Men den tomma graven kunde knappt övertyga lärjungarna. Någon kunde ju ha fört bort kroppen, kanske begravt den på annan plats. Det var bara Johannes som trodde omedelbart, när han såg den tomma graven.

Istället blir det de personliga mötena med den uppväckte Jesus som övertygar lärjungarna och vänder deras hopplöshet och besvikelse till glädjefylld tro.

Ingenstans berättas det i NT exakt hur det gick till när Jesus uppstod, annat än att ”Gud uppväckte honom”. Däremot blir uppståndelsen det yttersta beviset på att Jesus var den han var och att hans offerdöd för vår skull har full giltighet. Genom att uppväcka Jesus förklarar Gud honom rättfärdig och helig. Uppståndelsen legitimerar liksom Jesus som sann Messias och som Herren och Guds Son. Gud säger sitt ja till honom som människorna har sagt nej till.

Genom att uppväcka Jesus har Gud satt sitt sigill på allt vad Jesus är, på allt han har sagt och gjort, på hans lidande och hans död. Gud tillkännager för hela världen att Jesus har utfört Guds egen räddningsaktion och att Gud har godkänt den.

Uppståndelsen visar också att döden verkligen är besegrad. Den biologiska döden är inte avskaffad ännu, men för den som tror på Jesus är den inte längre en slutstation, utan ett inträde i själva Guds härlighet. Alla ska, likt Kristus, uppstå en gång, de som inte velat tro på Honom till evig dom, och de som dött i tron på Honom till evigt liv. Samtidigt är det tydligt i NT att detta nya liv börjar redan här och nu för de troende.

Uppståndelsen har stor betydelse för den enskilde individen, men också för hela världen. Jesus som den uppståndne förkroppsligar en ny skapelse. Han inleder ett nytt universum, där ingen ondska längre ska finnas, där det inte ska finnas någon olydnad och därför heller inget lidande, sjukdom eller död. Jesu uppståndelse är upptakten till en ny världsordning, det nya Gudsriket i all sin prakt, skönhet och härlighet.

Jesu död och uppståndelse är världshistoriens absoluta medelpunkt, och ett odelbart skeende. Det går inte att tala om korsets frälsande eller förebildliga betydelse, utan att samtidigt tala om uppståndelsen. Ingenting av allt det vi har sagt om korset betyder någonting för vår frälsning, försoning, eller återupprättelse om inte uppståndelsen har ägt rum. Med Paulus ord: ”Om inte Kristus har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro… om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder” (1 Kor 15:14-17).

Men pris var Gud, Han har uppstått! Han visade sig för ”mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle” (1 Kor 15:6), han har visat sig för mig, för många som jag känner, och för miljontals människor över hela vår värld – också i vår tid. Låt vittnesbördet om honom ljuda, om allt vad han är, om allt vad han har gjort, och om allt han kommer att göra! Amen. Amen. Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s