Andlig träning?

Det är väldigt många i vår tid som tränar. Det gör jag också. Igår inledde jag en crawl-kurs. Det var roligt! Det är bra att hålla sig i form. Det är bra att ägna lite tid åt fysisk träning. Det ger många vinster; Man blir piggare, friskare, gladare och fungerar bättre på många sätt. Och man lever troligen längre och bättre.
Paulus skriver också redan på sin tid att fysisk träning är bra: “Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt,” skriver han till sin unge medarbetare Timotheos. Men han säger också till Timotheos att inte glömma bort den andliga träningen, för den är ännu viktigare. Här följer hela sammanhanget:
“Öva dig i gudsfruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig.” (1 Tim 4:7-9)
Fysisk träning ger många vinster.  Att öva sig i gudsfruktan ger också vinster, skriver Paulus, både i detta livet och i det kommande. Inte nog med att man blir piggare och gladare och troligen lever längre och bättre, dessutom har gudsfruktan ett värde för evigheten. Man samlar skatter i himlen och vinner en krans som består även i den kommande tidsåldern.
En utmaning till oss alla idag blir därför att lägga minst lika mycket (om inte mer) energi, tid och pengar på vår andliga träning som på vår fysiska. Hur övar vi oss i gudsfruktan? Hur kan vi sköta vår andliga träning? Här kommer några tips. Du kan säkert komplettera listan med egna idéer.
1. Ta regelbundet tid för att umgås med Gud i bön och bibelläsning. Sjung lovsånger och lär dig att leva i Guds närhet vad du än gör.
2. Väx till i kunskap! Studera Bibeln. Lär dig bibeltexter utantill. Läs kristen litteratur. Lyssna till predikan och bibelundervisning.
3. Var med i en kristen gemenskap där du kan vara öppen och äkta, en gemenskap där du blir både uppmuntrad och fostrad, en gemenskap där ni både vägleder och tjänar varandra.
4. Var engagerad någonstans där du arbetar ideellt för andra människors bästa.
5. Var generös och dela med dig av din tid, dina pengar och ägodelar.
6. Dela din tro, din kunskap och dina erfarenheter med andra och lär dig att lyssna på andras berättelser.
7. Bekänn dina synder och lev efter Guds bud med hjälp av den helige Andes kraft. Då kommer Andens frukt att ta form i ditt liv: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (se Gal 5:22-23).
När vi praktiserar detta regelbundet övar vi oss i gudsfruktan. Detta är inte krav, utan nåd. Du får vandra med Gud. Han vill hjälpa dig att växa. Han vill ge dig andlig träning. Han vill att du ska hålla dig i form.
Låt oss sporra varandra till att öva oss i gudsfruktan, lika mycket som vi sporrar och peppar varandra till fysisk träning! Det kommer vi att ha glädje av.
(Tack till bloggare Jonas Melin, för lånet av de sju punkterna).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s