Romarbrevet 3:22

Rom 3:22

”en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad.”

”en rättfärdighet från Gud”. Uttrycket från vers 21 upprepas. I vers 21 syftade det på Guds uppenbarelse, här syftar det på det mänskliga mottagandet: ”genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror”. Den vanliga tolkningen av denna vers har genom alla tider varit att den enskilda människan själv ska tro på Jesus för att kunna ta emot rättfärdigheten från Gud.

Paulus använder ofta uttrycket ”tron på Jesus” i sina brev (se bla. Rom. 3:26; Gal. 2:16, Ef. 3:12). Detta visar oss att uttrycket är centralt och viktigt! Kristus själv är den konkreta manifestationen av Guds uppenbarade rättfärdighet och människor tar emot effekterna av den uppenbarade rättfärdigheten genom att tro på Honom.

Det här är första gången i Romarbrevet där ordet tro speciellt anknyter till Kristus. Paulus kopplar här samman Guds uppenbarade rättfärdighet med människans tro. I mitten, som ett sammanhållande kitt, står Jesus och Hans kors. Det var genom Jesus som räddningen, befrielsen och försoningen blev ett faktum. Allt detta tas emot i tro. Så viktig är tron! Paulus har förstått det och gör det klart för oss inte en utan två gånger i samma vers: genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror.

Med orden ”Här görs ingen åtskillnad” syftar Paulus fram mot de orden som följer i nästa vers: ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”. Det betyder att alla behöver Jesus och det Han har gjort, för att bli fria från synden och räknade som rättfärdiga.

Judarna (även de som hade blivit kristna!) ville gärna hålla fast vid den lag som Gud hade gett dem, i tron på att det var den speciella ’frälsningsväg’ som Gud hade bestämt. Men Paulus säger något annat. Det finns ingen skillnad mellan judarna och hedningarna (som övriga folk kallas) i frågan om rättfärdigheten. Vill du bli rättfärdig så är tron på Jesus Kristus den enda möjliga vägen! Detta gäller oavsett vad du varit tidigare, vilken utbildning du har, vilken etnisk grupp du tillhör eller vad du har gjort i ditt liv. Det finns ingen skillnad mellan människor på det här planet. Här är vi alla lika beroende av det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Det är verkligen ”en rättfärdighet från Gud”, inte från oss själva. Vår uppgift är att ta emot, i tro!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s