Romarbrevet 3:23

Rom 3:23

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”

Som vi nämnde i den förra artikeln så står alla människor lika inför Gud. Den gemensamma nämnaren för oss alla är synd. Vi människor kan gradera synden och säga att det ena är värre än det andra, men klart är att vi alla står med synd inför Gud, oavsett om det är smått eller stort i våra ögon. För Gud är synd inte graderat, utan synd är synd och den som har synd i sitt liv kan inte närma sig Honom eftersom Gud är avskild från det orena, det orättfärdiga (när vi säger att Gud är Helig så talar vi om just detta, eftersom helig betyder just – avskild!).

Det är också viktigt att bli klar över vad som är synd (se min artikel ”Synden” på Betaniakyrkans hemsida). Det är Gud som avgör vad som är synd och vad som inte är det. Ofta hör man att människor pratar på ungefär följande sätt: ”Han är en så snäll människa, han måste väl komma till himlen”, eller ”Det är klart att hon inte är felfri, men vem är det? Hon har i alla fall inte gjort några större fel”. När vi tänker så är det som att vi tror att det är upp till oss att avgöra vem som får del av Guds härlighet och vem som inte får det. Det är givetvis ett grovt fel vi då gör. Ingen människa kan avgöra det. Men Gud ska en gång avgöra det när Han ska hålla dom över alla människor och denna vers talar om för oss att den som har syndat går miste om härligheten från Gud. Det är oberoende av hur mycket gott han eller hon än har gjort i sitt liv. Våra gärningar räcker aldrig till inför Gud. Vi kan inte ”väga upp” vår synd i den ena vågskålen med ”goda handlingar” i den andra.

I Bibel 2000 har översättarna tagit fasta på dåtiden i sin översättning när man skriver: ”alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud”. Uttrycken syftar alltså på någonting som har hänt. Men tittar man på den grekiska grundtexten så finns det faktiskt både dåtid och nutid i denna mening. En mer korrekt översättning skulle kanske därför vara: ”alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (syndat = dåtid, saknar = nutid). Detta är viktigt, inte minst med tanke på att Guds härlighet på andra ställen i Romarbrevet är en utsaga om framtiden (se t.ex. 2:7, 5:2 och 8:18). Men i detta fall är det alltså även nutid, presens, som omtalas. Guds härlighet kan komma oss till del redan nu. Det finns ett känt gammal uttryck som man brukar använda när man pratar om Guds härlighet och Guds rike. Det är: ”redan nu men ännu inte”. Det vill visa oss att vi ”redan nu” kan ta del av Guds rikes härlighet genom Anden, men ”ännu inte” riktigt i sin fullhet, eftersom vi lever kvar i den här världen, med dess ondska, synd och död.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s