Romarbrevet 3:24

Rom. 3:24

”och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus”.

Här förflyttas fokus ännu en gång, från tragedi i vers 23 till triumf i vers 24! Människan, som stod maktlös inför Gud och på grund av sin synd gick miste om härligheten hos Honom blir nu rättfärdig inför Honom.

För det första sker det ”utan att ha förtjänat det”. Rättfärdighet är alltså inget som människan själv åstadkommer. Hon har inte förtjänat det på något sätt. Guds nåd är det som ligger till grund för den gåva som kallas rättfärdighet. Den ges alldeles gratis. Den ges alldeles oförtjänt. Någon annan betalar priset som du och jag egentligen skulle ha betalt.

Paulus skriver i Galaterbrevet 3:13 ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig”. Vi är fria från den förbannelse som vår synd egentligen leder till. Fria = Frälsta = Räddade! Paulus skriver i Efesierbrevet 2:8-9 ”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig”.

För det andra är det ”av hans nåd”. ”Hans” i det här fallet måste syfta på Fadern. I Rom 1:5 skriver Paulus att han har fått nåden att verka som apostel genom Jesus Kristus. På samma sätt är det här. Nådens källa är Fadern och nåden ges till oss genom Jesus Kristus.

Paulus försöker också på flera andra ställen i sina brev förklara nåden på olika sätt. I Ef. 1:7-8 skriver han: ”I honom (Jesus) och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss”. I Titus 3:4-5 låter det så här: ”Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig”.

För det tredje i den här versen lägger Paulus en betoning på vad som händer med oss tack vare Jesu död. Vi blir inte bara rättfärdiga, utan också friköpta, genom Jesus Kristus. Det grekiska ord som i Bibel 2000 översätts med friköpt kan också översättas med frälst, återlöst eller befriad. Termen är ’lånad’ från marknadsplatsen. I Gamla testamentet användes den om slavar som blev köpta för att sättas fria. Den användes också för att beskriva hur Israels folk blev befriade först från slaveriet i Egypten och senare från fångenskapen i Babylon.

På samma sätt vill Paulus göra gällande att vi var slavar, fångar under synden, utan förmåga att befria oss själva. Men Jesus Kristus befriade oss, köpte oss fria, betalade den skuld som vi hade satt oss i. Så säger Han också själv om sin uppgift här på jorden. Han kom ”för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många” (Mark. 10:45). Vi har blivit friköpta från synden och skulden för att ”nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas” (Rom. 8:21).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s