Vår frihet ska inte tas för givet

Efter en veckas kärt återseende av Etiopien, landet där jag bodde och verkade under fyra år innan jag kom till Betaniakyrkan, reflekterar jag en del över den frihet vi äger. Jag fick möjligheten, och den stora välsignelsen, att under denna vecka möta människor som lever som kristna på platser där det inte är tillåtet. Och när jag skriver att det inte är tillåtet så menar jag olagligt. Att vara kristen och att samlas till kristna gudstjänster är enligt lag förbjudet och förenat med fängelsestraff, eller i värsta fall dödsstraff.

Trots detta så finns det människor där, och givetvis i flera delar av vår värld, som längtar efter att kunna göra just det. Människor som på fantastiska sätt fått möta den uppståndne Messias, Herren Jesus Kristus, och som inget hellre vill än att öppet kunna leva sina liv med en bekännelse av honom på sina läppar. Människor som längtar efter att få dela med sig av det glada budskapet om honom till sina familjer, släktingar och vänner – men som måste vara ytterst försiktiga att göra det, med tanke på vilka konsekvenser det kan få.

Jesus och den kristna tron blir sällan så “på riktigt” och “på allvar” som när man får möjlighet att möta denna typ av människor under denna typ av förhållanden. Vilket naturligtvis leder mig till att reflektera över mitt, och allas våra, kristna liv här i Sverige. Här lever vi med en enorm frihet. Vi kan samlas obehindrat i princip varsomhelst och närsomhelst utan att någon ingriper mot oss. Vi kan högt och frimodigt bekänna Jesus som Herre och predika hans evangelium utan att bli kastade i fängelse. Vi kan dela med oss av de bästa nyheterna som världen någonsin hört till våra familjer, vänner och bekanta utan att riskera att bli angivna och dödshotade. Och ändå är vi ofta så försagda, så tysta, så likgiltiga. Vad beror det på?

Vår frihet är fantastisk och något vi ska glädja oss åt, och inte ta för givet. Låt oss tillsammans i denna juletid be om att Jesus Kristus på nytt ska få bli så levande och verklig för oss att vi inte kan “tiga med vad vi har sett och hört” (Apg 4:20). Att Ordet ska bli så mycket “kött” för oss att vi kan ta på det, känna det och leva i det. Att Jesus, som en gång i historien lät sig födas till världen genom Maria också på nytt ska få födas i våra hjärtan och bli så levande för oss som han verkligen är.

Amen! Kom Herre Jesus.

Advertisements

One thought on “Vår frihet ska inte tas för givet

  1. Amen…
    Frimodigheten över våra läppar även där och för vilka konsekvenser det trots allt kan bli, i den krets av människor som finns i min omedelbara närhet, vänner o bekanta som inte delar samma syn. Men det är ju ändå hästlängder skillnad utifrån det Du berättar och skildrat här Jonas. Jesus mera av den Uppståndna varan Jesus Kristus i och med kraften från Den Helige Anden. Amen Fröjdefull Jul

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s