Guds rustning

Paulus skriver i Efesierbrevet om den rustning och de vapen som Gud har gett till sitt folk. Vi kan kanske tycka att det är osmakligt att använda sig av krigiska bilder för att beskriva den kristna tron, men då måste vi komma ihåg allvaret i den strid som vi har att utkämpa. Det är en strid mot den Onde och all den ondska som han är upphov till i den här världen. Paulus skriver:

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätta efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Efesierbrevet 6:10-18

Först och främst blir vi här påminda om att det vi ska kämpa mot i den här världen inte är människor. Istället ska vi strida för dem mot mörkrets makter. Vårt uppdrag är alltid att vara för människor, inte mot dem. Gud vill alla människors bästa och detta är också vår kallelse.
Däremot kämpar vi mot ”ondskans andekrafter”. Vårt uppdrag är alltså att på olika sätt, med Guds hjälp och kraft, driva djävulen på flykt och slå ner hans fästen. Målet är att människor ska bli befriade från det fängelse som han har spärrat in dem i. Vi är en armé som kämpar ”mot herrarna över denna mörkrets värld” (Ef 6:12), och till den kampen har vi fått en rustning och ett vapen av Gud. I följande blogginlägg kommer vi att titta lite närmare på vad den rustningen är för något.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s