Guds rustning, del 2

Vi har fått en rustning av Gud som vi bör använda oss av i den andliga kamp som vi som kristna är insatta i. Det är viktigt för varje god soldat att ha en kännedom om sin utrustning, om vad man kan göra med den och bruka den till.

Sanningens bälte
Sanningen är något som är väldigt viktigt för oss, eftersom satan alltid anfaller oss med lögnen. Jesus säger att han är ”en lögnare och lögnens fader” (Joh 8:44). Med många fula och lömska knep, halvsanningar och smålögner vill han lura oss bort från Jesus och den gemenskap vi äger med Gud (precis som det skedde med Adam och Eva i tidernas begynnelse).
Sanningen som vi tar på oss är Jesus själv. Han är Sanningen (se Joh 14:6)! Därför behöver jag inte lyssna till eller gå på vad som helst. Om jag vet vem Jesus är och vad Jesus har sagt, så kan jag vara trygg i det och lita på det. När Jesus får omsluta mig (just som ett bälte) så går det inte att vara oärlig och falsk. Jag vill inte vara det. Jag tar inte in vad som helst och vad som helst kommer inte heller ut ur mig. Jag låter Jesus definiera vad som är rätt och fel, sanning och lögn. Hans ord blir vägledande.

Rättfärdighetens pansar
Ett bröstpansar skyddar det som är allra viktigast, vårt hjärta. Att det är just rättfärdigheten som sitter där innebär att detta pansar skyddar oss mot Satans försök att få oss att framhäva oss själva. Den Onde gör ju allt för att vi inte ska se på Jesus, utan istället fokusera på oss själva och vårt eget. Det kan handla om att vi tänker både för mycket och för lite om oss själva – både högmod och självömkan är fällor som vi människor lätt kan fastna i.
Vår egen rättfärdighet ger oss inget vidare bra skydd. Rättfärdighetens pansar är därför Jesu rättfärdighet. Det är tack vare honom som jag får ta emot syndernas förlåtelse. Det är tack vare honom som jag är den jag är. Det är tack vare honom som jag kan göra det jag kan göra. Därför får vi göra som Paulus: kasta vår egen rättfärdighet på sophögen (se Fil 3:8) för att istället leva helt och fullt av Guds förlåtelse.
Jag har då inget behov av att ställa mig själv i centrum. Jesus har redan ställt mig där då han drog mig in i sin kärlek. Jag behöver inte heller försvara mig själv. Jesus gör det mycket bättre (se 1 Joh 2:l-2 och Rom 8:1)!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s