Guds rustning, del 3

Vi fortsätter här vår genomgång av Guds rustning.

Villighetens skor
Dessa skor skyddar mot två av Satans mest effektiva angrepp: ängslan och lättja. För det första: om man inte har skor måste man gå barfota. Då blir gången ofta ängslig och försiktig. Blicken riktas neråt. Man får akta sig för var man trampar. Det är så många kristna går idag. Man är rädd för allt som man kan stöta på och stöta mot. Vad skall folk säga om mig? Vad ska Gud säga om mig? Man är rädd för människor och rädd för Gud.
Men när vi lyssnar till Herrens budskap om fred, lär vi oss att gå med stadiga steg genom livet. Ty detta budskap säger oss att vi för Jesu skull får syndernas förlåtelse och frid med Gud. Jesu fullkomliga kärlek fördriver all rädsla (se 1 Joh 4:18).
För det andra så skyddar “villighetens skor” oss också mot lättja. Satan vill väldigt gärna få oss att stanna upp på vår vandring. Han vill få oss att känna oss håglösa, liknöjda och att vi ska bli apatiska. Men evangeliets ord ger oss en ny vilja! Med skorna på blir det en ny spänst och en ny glädje i våra liv. När vi förstår vad det är Jesus har gjort för oss och vilket nytt liv det är som han erbjuder, då vill vi dela med oss av det. Då längtar vi efter att fler ska få höra talas om det!

Trons sköld
Denna sköld som vi har fått av Gud skyddar mot djävulens kanske farligaste angrepp: otron.
Tvivel är att inte kunna tro. Otro, däremot, är att inte vilja tro. Tvivlet plågar min tro, men behöver inte skilja mig från Gud. Otron, däremot, får mig att vända ryggen åt Gud. Att slå av strömbrytaren till honom. När Jesus ska beskriva vad synd är, så konstaterar han krasst att det är detsamma som otro: “Synd: de tror inte på mig” (Joh 16:9).
Att hålla trons sköld framför sig är detsamma som att hålla fram Guds löften. Vi behöver denna sköld då den Ondes alla brinnande pilar börjar vina genom luften: ”Du tror väl inte på det där?” ”Inte bryr sig Gud om dig.” ”Skulle då Gud ha sagt…?”
Trons sköld är Jesus själv. Han säger samma sak till dig han sade till Abram: “Var inte rädd, Abram. Jag är din sköld” (1 Mos 15:1).

De sköldar som den romerska armén använde sig av gick att haka fast vid varandra och gav därför dubbelt skydd, när soldaterna stod sida vi sida. På samma sätt behöver också vi varandra. Dina kristna syskon omkring dig behöver din tro och du behöver deras. På så sätt blir vårt försvar starkare!

Advertisements

One thought on “Guds rustning, del 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s