Guds rustning, del 4

Idag avslutar vi vår genomgång av Guds rustning.

Frälsningens hjälm
Både Satan och det samhälle vi lever i bombarderar oss med sådant som missmod, orenhet, fruktan, avund, jämförelse, misstänksamhet mm. Men frälsningens hjälm är tänkt att skydda oss i vårt eget tankeliv. Den skyddar också alla inkörsportar till vårt tankeliv: våra ögon, våra öron och vår mun.
Innan vi tar på oss frälsningens hjälm får vi först bekänna att vi släppt in sådana tankar och i Jesu namn ta avstånd ifrån dem. När vi sedan sätter på oss frälsningens hjälm är det återigen Jesus själv vi tar på oss. Hjälmen ger ”era tankar skydd i Kristus Jesus” (Fil 4:7).
När sedan alla mörka tankar vill komma in, möts de av lovsången om Jesu frälsning. Frälsningens hjälm hjälper mig att ha mina tankar tillsammans med Jesus. Och varje ond tanke gör jag ”till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor 10:5). Har man frälsningens hjälm på sig under dagen kan sången om Jesu frälsning sjunga i bakhuvudet även då man håller på med mycket annat.

Andens svärd
Detta är faktiskt det enda offensiva vapen som en kristen får använda! Jesus själv gjorde det hela tiden och på så sätt gjorde han klart att det är ett vapen som den Onde alltid måste vika sig för. Andens svärd är Guds ord och Satan måste vika sig för Ordet (det blir som tydligast i Jesu egen kamp med djävulen ute i öknen, se Matt 4:4, 7, 10).
Ordet själv ger oss faktiskt den absolut bästa argumentationen för sin egen nödvändighet: “Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.” (Hebr 4:12)

Som soldat är det naturligtvis viktigt med både vapenkännedom och vapenvård. Den dagliga bibelläsningen och utläggningen av bibelordet behöver vi var och en! Det är också en stor fördel att lära sig olika bibelverser utantill och på så sätt ständigt kunna leva med Ordet inom sig.

Advertisements

One thought on “Guds rustning, del 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s