Gud är skaparen

Gud är skaparen av himmel och jord och allt liv som finns där. Utan Gud skulle ingenting finnas. Men det är inte bara så att han en gång satte i gång skapelseprocessen för att sedan dra sig tillbaka. Han är fortfarande aktiv i sin skapelse, på så vis att han ständigt nyskapar jorden och livet.

Gud skapade

Universum har inte alltid funnits. Allt som vi vet om den här jorden idag pekar mot att den och hela universum har en början. Någonting har en gång i tiden satt i gång allting. Universum har inte formats av någon materia som fanns förut. Gud skapade jorden, planeterna, stjärnorna, solsystemen och galaxerna genom makten och kraften i sitt ord.

Gud behövde inte skapa världen. Men han gjorde det för sin egen skull. I skapelseprocessen var alla tre personerna i gudomen med: Fadern, Sonen och Anden. Det första kapitlet i Bibeln beskriver detta och inleds mycket mäktigt, med ett tidlöst språk som bär ett budskap till varje tid och varje kultur.

Det berättelsen framför allt säger är att Gud skapade allting och att det var gott, att han skapade människan som kronan på verket till sin egen avbild och att det var Gud och ingen annan som utförde skapelsen. Allt levande har sitt ursprung i honom.

Gud skapar idag

Gud satte inte i gång världen för att sedan dra sig tillbaka utan att bry sig om den. Världen är inte utlämnad åt sig själv. Gud är den som skapar nytt för varje dag och som ser till att livet går vidare. Han har gett människan den fantastiska gåvan att fortplanta sig och på så sätt få vara medskapare till nytt liv. Men vid varje tillfälle som ett nytt liv föds är det Gud som ytterst står bakom det. Gud är den som skapar nytt för varje dag och ser till att livet går vidare.

Men denna sanning är inte utan problem. Om Gud styr och skapar nytt idag, varför finns det då så mycket ondska? Det är ett svårt problem som många grubblar på och det finns inget enkelt svar. Men åtminstone fem saker vet vi om Gud, som kan hjälpa oss i vår fundering över den här frågan:

  1. Gud vill inte det onda. Han har inte skapat ondskan, utan i begynnelsen var i stället allting mycket gott. Han strävar efter att det goda ska ske med oss människor. Ondskan har en annan källa och det var människan som tillät den att få makt över dem.
  2. Gud hindrar ofta det onda. Det kan givetvis vara svårt att se, men det finns gränser för hur mycket ondskan får breda ut sig. I Bibeln finns exempel på den saken, t.ex. 1 Mosebok 20:1 och följande verser.
  3. Gud har själv upplevt ondskan och delat vårt lidande. Vi har en Gud med sår på sin kropp. Han steg ned till den här jorden och blev en människa fullt ut, liksom vi. Då fick han känna på hur det är att vara missförstådd, misshandlad, torterad och till och med dödad.
  4. Gud kan alltid vända onda gärningar som händer, så att det blir till något gott för oss människor. Den saken har många människor fått uppleva och kan berätta om. Mitt i det onda som drabbat dem har det också funnits eller kommit något gott.
  5. Gud kommer en dag att låta all ondska och orättvisa att få sitt rätta straff. Kanske vi inte ser det under vår livstid, men det finns löfte från Gud om att ondskan inte ska finnas för alltid.

Med dessa fyra punkter kan vi sedan fundera vidare tillsammans på frågeställningen. Kristen tro har åtminstone ett svar på var det onda kommer ifrån och varför människan plågas av det. Fråga en ateist eller en agnostiker samma sak, så kan ni få intressanta samtal.

Mening i tillvaron

En viktig sak med skapelsen är att den inte blev till av en slump. Jordens existens är inte en slump. Inte din och min existens heller. Gud sade att ljuset skulle lysa och det blev så. Det finns en mening, en tanke bakom allt. Och eftersom Gud fortsätter sitt skaparverk så är han också din och min skapare.

Därför finns det en mening med våra liv. Gud har en god tanke och avsikt med just ditt liv. En mening som vi kan upptäcka och leva ut.

Höjdpunkten i skapelsen

Skapelsens höjdpunkt är människan. Med oss skapade Gud något helt nytt. Han talade inte längre bara ut vår tillblivelse, som han gjorde med allt annat. När han gjorde människan var hela treenigheten involverad och vi skapades till Guds avbild, till att vara lika honom och råda över jorden.

Att vara Guds avbild innebär att vi kan veta att Gud finns. Vi kan ha kontakt med honom, tacka honom, tillbe honom och tjäna honom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s