Gud uppenbarar sig själv

När vi talar om uppenbarelse så menar vi att Gud har visat saker för oss och talat till oss på ett sätt som vi kan förstå. Normalt talas det om allmän och särskild uppenbarelse. Den allmänna uppenbarelsen är sådan som alla kan se och ta del av: hur Gud kan bli synlig i och genom sin skapelse. Hur man med sitt förnuft kan tänka om Gud och förstå att han finns. Den särskilda uppenbarelsen finns framför allt i Guds ord, Bibeln. Den kräver alltid ett visst mått av tro för att ta till sig.

Genom Jesus Kristus

Genom hela historien har Gud uppenbarat sig för människor. I Gamla Testamentet berättas det om hur talar direkt till några få personer, men också om hur han sände dessa budbärare och profeter som talade till folket om vad Gud ville.

I Jesus har Gud slutligen uppenbarat allt som han vill med oss människor. Det är därför som Jesus kallas för ”Ordet”. Han är den mest fullkomliga uppenbarelsen av vem Gud är. Och Jesus blir därför också vår väg till Gud, den enda vägen genom vilken någon människa kan komma till Gud.

Jesu liv, hans undervisning och hans sätt att handla och möta människor visar oss vem Gud är och hur Gud är.

Genom Bibeln

Bibeln är en helt unik samling skrifter som har tillkommit under en period på ca 1500 år. I den har Gud genom sin helige Ande låtit författarna tala om för oss människor vad han vill med våra liv.

Några av författarna har berättat delar av mänsklighetens och Israels historia, andra ger oss kunskap om Gud och om hur vi ska tillbe honom. Ytterligare andra har talat om tron och vad den betyder och andra har fått uppenbara den framtid som Gud har tänkt ut åt oss.

Var och en av Bibelns 66 böcker har sitt speciella budskap och ärende till oss, men alla vill de uppenbara Gud för oss på ett eller annat sätt.

Genom skapelsen

Människor kan genom att se på hur underbart jorden fungerar förstå att den inte har kommit till av en slump. Ju mer vi lär oss om växthuseffekten, ekosystemen, kretsloppen, våra inre organ och storheten i solsystem och galaxer, ju mer kan vi förstå att det måste finnas en Gud, en intelligent skapare som står bakom allt. När vi ser all skönhet, komplexitet och mångfald som finns i naturen så kan vi ana Guds egenskaper. På det viset kan skapelsen tala till oss om Gud.

I historien

Gud uppenbarar sig själv också i en mänskliga historien, på specifika plaster och tillfällen. Guds plan finns i de stora rikenas – Egyptens, Babylons och Romarrikets – uppgång och fall. Det judiska folket historia är också historien om folket i vilket Jesus Kristus föddes.

Det kan inte vara en tillfällighet att Jesus föddes i en historisk stabil tid, när kommunikationerna fungerade i det romerska riket och när det fanns ett språk som de flesta människor kunde förstå – grekiska.

I människan

Genom att människan är skapad till Guds avbild kan vi också se Gud bakom oss. Vi kan fundera över tillvarons mening, vi kan be och förstå svåra, komplexa saker. Vi kan också skapa och uppfinna saker. Vi kan komponera fantastisk musik och göra konst på många olika sätt.

Allt detta pekar på att vi inte tillkommit av en slump. Det finns en Gud som har alla dessa egenskaper som har skapat oss.

Genom mänsklig erfarenhet

Gud fortsätter att uppenbara sig och tala till oss i vår egen tid. Vi kan höra hans röst på många olika sätt: genom mänsklig vänlighet och godhet, genom kultur och litteratur, genom hans Ord eller genom drömmar, syner och tilltal i vårt innersta.

Många människor kan berätta om att de på olika sätt har upplevt Gud i sitt liv och vad det har betytt för dem. Kanske genom bönesvar, helande eller övernaturlig frid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s