Genom Guds nåd är jag den jag är

Jag är inte den jag borde vara, jag är inte den jag vill vara, jag är inte den jag hoppas att bli i en kommande värld; men ändå – jag är inte den jag förut var och genom Guds nåd är jag den jag är.

Citatet ovan kommer från John Newton. När vi ska beskriva oss själva och de vi egentligen vill vara, så kan alla dessa påståenden vara sanna. Vi inser nog ganska snabbt att vi inte är de personer som vi egentligen borde vara. Vi är fulla av brister som emellanåt blir allt för tydligt i våra liv. Vi gör fel, säger fel och tänker fel. Vi har allt som oftast anledning att be om förlåtelse, både till Gud och människor.

Samtidigt är vi människor på väg, i en process där Gud arbetar med oss genom sin Helige Ande. Han formar oss, slipar oss, förädlar oss och förnyar oss. Vi är Guds tempel, en boningsplats för honom själv. Det finns en hel del som vi har lagt av med, gjort upp med, vänt oss bort ifrån eller aldrig ens börjat med. Beteenden som kunde lett oss längre bort från Gud och kanske till ett totalt avvisande av hans nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus.

Vår kristna lära i den evangeliska/Lutherska kyrkan säger oss att vi samtidigt – s a m t i d i g t – är både syndare och rättfärdiga. Det är inte antingen – eller. Det är både ock. Och vi som människor gör klokt i att inse detta. I den här världen kommer det aldrig att bli 100% perfekt. Vi kommer aldrig lyckas att helt bli av med synden och vår gamla natur. Men ändå är vi i Kristus Jesus 100% rena och rättfärdiggjorda, när vi lever i tro och förtröstan på honom.

Vi är inte de vi förut var, någonting har hänt inom oss och med oss. Nu är vi frälsta och en helgelseprocess har inletts inom oss, som Gud själv har lovat att fullborda. Vi får därför vara djupt tacksamma över att vi idag, genom Guds nåd, är de vi är.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s