Människan

Ett unikt värde

Hur högt värde har en människa? Går det att fastslå det? Och är det olika för olika människor? Hur värderar vi människor i vårt samhälle egentligen? Är man lika mycket värd om man inte bidrar till samhällets utveckling i lika hög grad som någon annan? Hur värderar vi människor i våra samtal om dödshjälp och abort? Vilket värde har vi?

I Bibeln är det mycket tydligt att människan har ett unikt värde. Hon är skapad till Guds avbild och det ger henne det högsta värde som någon kan ha. Och värdet är inte beroende av vilken hudfärg jag har, vilket kön jag tillhör eller hur funktionsduglig min kropp är. Alla människor har lika värde.

Därför är det alltid emot Guds vilja att värdera människor efter olika kategorier. Människovärdet kan inte knytas till hur vi ser ut, vad vi kan eller vad vi åstadkommer. Den som har en intelligenskvot på 150 IQ har inte dubbelt så högt människovärde som den som bara har 75 IQ. Den dynamiske företagsledaren som skapar arbetstillfällen åt 100-tals människor har inte något större människovärde än den ledbrutna damen på äldreboendet, som mänskligt att döma inte har så lång tid kvar att leva. Den professionella tennisspelaren som vinner seger på seger och bärs fram av jublet på banor över hela världen har inte större värde än den gravt handikappade som inte kan förflytta sig på något sätt utan hjälp av andra människor.

Människovärdet kan aldrig någonsin, utifrån en kristen världsbild, grunda sig på vad vi kan eller vad vi duger till. Vårt värde har sin grund i att vi är skapade av Gud till hans avbild. Därför är det också en plikt och en skyldighet för oss att skapa lika förutsättningar för människor med olika begåvning och möjligheter.

Inte heller kan vårt människovärde bero på om vi är arbetsdugliga eller för unga eller för gamla. Ingen av oss mister vårt människovärde när vi går in i pensionsålder. Inte heller när alla våra funktioner blir nedsatta och vi inte längre vet vad som händer runt omkring oss. Detta faktum har stor betydelse när vi kommer till frågor om aktiv dödshjälp och liknande. I och med att vi har ett människovärde har vi rätt att leva, men vi har också rätt att dö en värdig död.

Människan får inte sitt värde vid födseln, eller efter ett visst antal veckor i utvecklingsfasen i mammans livmoder. Det kan omöjligt finnas någon gräns för när värdet börjar och slutar, för då kan vi människor godtyckligt förändra den från tid till tid. Människovärdet måste börja när det finns något som har ett värde, och det måste vara vid befruktningen.

Människovärdet har vi fått av Gud, enbart för att vi är människor. Därför kan ingen människa ta ifrån oss det. Vi kan leva i slumkvarter eller i fina villor och palats. Vi är ändå skapade till Guds avbild.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s