Människan, del 2

Guds avbild

I berättelsen om när Gud skapar allting får vi reda på att Gud skapade människan till sin avbild (1 Mos 1:27). Vad kan det betyda, förutom att vi har ett unikt värde?

Det finns många formuleringar i Bibeln som pekar på att människan är härligt och underbart skapad. I Psaltaren 8 står det att Gud skapade människan ”nästan till en gud”. Gud gav människan en gestalt som skulle återspegla Guds härlighet. Gud kunde bli människa i Jesus Kristus, därför att vi är skapade till Guds avbild. Kristus kallas ju själv för ”en avbild av hans [Guds] väsen” (Hebr 1:3). Det är inte helt otroligt att tänka sig att Jesus på något sätt har stått som modell för människan.

Människan har fått ett uppdrag

Regeringar i olika länder kan inte själva utöva all makt och bestämma allting i ett land. Därför tillsätter de landshövdingar, myndigheter och ambassadörer – människor med olika titlar som ska se till att en regerings vilja och dess politik blir genomförd i deras del av landet och världen.

På samma sätt har Gud insatt människan på jorden med ett uppdrag att se till att Guds vilja ska råda här. I skapelseberättelsen står det om människorna: ”De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden”.

Det här betyder att vi ska se till att den här världen fungerar. Inte bara idag, inte bara i vår generation utan för flera generationer framåt. Världen får inte förstöras. Vi får inte utnyttja alla naturtillgångar under vår tid. Vi får inte orsaka så mycket utsläpp och miljöförstöring att planeten går under.

Här gäller det att förvalta uppdraget från Gud, så att livet fungerar för så många som möjligt. Jorden är inte människans egendom. Den är Guds. Människan har enbart fått uppdraget att ta hand om jorden, att utöva Guds makt där. Och vi kommer en dag få svara inför Gud hur vi har skött det uppdraget.

Människan samtalar med Gud

Det är bara människan som kan tala och har ett förståeligt språk. Visst kan djur kommunicera med varandra, men knappast författa böcker, pjäser eller lexikon. Språket är därför ett mänskligt kännetecken. Språket skapar kontakt och gemenskap. Vi kan nå varandra som människor när vi talar med varandra. Men språket innebär också att vi kan få kontakt med Gud. Vi kan tala till Gud och vi kan lyssna på honom. Det är en viktig del av vad det innebär att vara skapad till Guds avbild.

Människan är fri och ansvarig

Vårt uppdrag från Gud har vi ansvar för. Samtidigt är vi fria att hantera det hur vi vill. Vi kan sköta det efter bästa förmåga och vi kan låta bli. Vi är fria, och vi är ansvariga. Våra samtalsmöjligheter med Gud kan vi göra som vi vill med. Vi kan ha kontakt med honom och vi kan låta bli. Vi har ansvar för hur vi förhåller oss i vår gudskontakt. Gud tvingar sig inte på oss. Vi är fria och ansvariga och vi får ta konsekvenserna av våra val.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s