Människan, del 5

Människans frågor och problem

Vi ställer många frågor för oss själva och inför andra om livets mening. Vi undrar om Gud finns och om han bryr sig om oss och vad som är poängen med alltihop. Vi längtar efter lyckan och en framtid som ska vara bättre än den tid vi nu lever i.

Om jag skulle vinna…

Många av oss hoppas i ensamhet på att något annorlunda skulle hända med oss. Något som skulle förändra vår tillvaro. Vi hoppas och drömmer. Det kan gälla ett jobb som skulle kunna förändra livet och ge oss lite mer pengar. Det kan gälla en partner eller ett barn. Det kan handla om tanken att kunna släppa allt, bli fri från vardagen, åka till Maldiverna och bada. En lotto-vinst på några miljoner skulle sitta fint, eller åtminstone några hundra tusen.

Varför drömmer vi så här? Varför hoppas vi? Varför finns det ett behov hos oss människor att hela tiden fråga efter något bättre, större eller annorlunda?

Svaret är att vi hela tiden söker efter livets mening och innehåll. Därför måste vi ständigt få nya mål att nå, nya upplevelser att bocka av, ny teknik att bemästra, ny partner att älska osv. Djupast sett är all den här längtan och allt det här sökandet ett sökande efter Gud.

Nyandliga rörelser

Många människor idag söker sig till de nyandliga rörelserna. Rörelser som vill vara ett svar på alla de frågor som vi människor ställer. De vill ge trygghet i en otrygg värld. Det som människor kanske mest av allt söker idag är lycka, välbefinnande och inre frid. Många i västvärlden idag söker sig till delar av den traditionella östliga andligheten i form av hinduism och buddhism, eftersom man där upplever en öppenhet och ett smörgåsbord. Välj lite vad du själv vill ha. Naivt lever man med tron att all andlighet är god. Men vi behöver vara på vår vakt, även i den andliga världen.

Nya testamentets varningar

I Nya testamentet förekommer en hel del varningar för falska ledare och felaktiga andliga källor. Det som är människogjorda vägar till Gud leder enbart fel. Nya testamentet är tydligt med att det bara finns en väg till Gud och den vägen heter Jesus Kristus. Därmed gör också kristen tro anspråket på att vara den enda tron som är svaret på de många frågor om livets mening som vi människor ställer.

Skillnader mellan religioner

I den här situationen behöver vi som människor välja väg. Det är helt uppenbart att det finns många olika religioner och livsåskådningar. Genom hela den mänskliga historien har det alltid funnits det. Så gott som alla folk har haft någon form av tro, vilket visar oss att människor inte kan vara utan en Gud.

Den absolut viktigaste skillnaden mellan alla andra religioner och livsåskådningar och den kristna tron är att i de andra religionerna och livsåskådningarna är det fråga om att jag måste göra olika saker för att få kontakt med Gud. Jag måste lyda, jag måste offra, jag måste be, jag måste söka svaren osv.

I kristen tro är det precis tvärt om. Gud kommer till oss genom Jesus Kristus. Han har varit lydig. Han har offrat sig för oss. Han ber för oss. Han söker efter oss.

Det enda vi behöver göra är att öppna oss och i tro ta emot honom och hans gåvor.

Ro hos Gud

När en människa börjar söka Gud så beror det på att hon redan förut blivit sökt av Gud. Kyrkofadern Augustinus sade en gång: ”Mitt hjärta är oroligt till dess det finner vila i Gud”. Många människor efter honom har gjort samma upplevelse. Resor, pengar, partners, karriärer, hus och bilar kan inte på djupet tillfredsställa våra drömmar och vår längtan. Det kan endast Gud göra, han som är vårt ursprung och vårt liv. Den Gud som är Jesu Kristi Fader.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s