Människan, del 6

Människans fiender

Människan har fiender. Ondskan har inte sin rot och grund hos oss utan kommer in i den här världen utifrån. Det finns en kamp att utkämpa, som Paulus skriver, mot ondskans andemakter.

Satan

Satan eller djävulen är namnet på Guds motståndare. Han är skapad av Gud med en fri vilja. Han valde att göra uppror mot Gud för att själv bli Gud.

Som Guds motståndare är han vår fiende. Hans målsättning är att hindra människan från att få kontakt med Gud och han vill förgöra människan. Jesus kallar honom för ”Lögnens fader” och ett av hans bästa knep är att förvränga sanningen bara lite grann, så att det knappt märks.

Satan led sitt största nederlag när Jesus Kristus dog på korset och uppstod igen. Det slutliga nederlaget kommer den dag då Kristus kommer tillbaka för att döma världen.

Synden

Synden kom in i vår värld genom Satan. Människans syndafall betydde att vi alla har blivit indragna i synden. Att vara skild från Gud är den djupaste synd en människa kan leva i. Det stämmer väl överens med den Ondes målsättning för våra liv. Enligt Paulus är synden en makt som gör oss till slavar och den yttrar sig i felaktiga handlingar, ord och tankar. I Romarbrevet kapitel 5-8 behandlas läran om synden utförligt.

När Kristus dog på korset bar han hela mänsklighetens synd och skuld på sig och utplånade dess makt över oss, så att var och en som tror på honom inte skall förgås av synden, utan ha ett evigt, syndfritt liv.

Världen

När Bibeln ibland talar om världen som en fiende, så menar Bibeln den från Gud bortvända världen. Ur kristen synpunkt kan vi också tala om världen som något mycket gott och positivt. Men i det här sammanhanget är det frågan om den bortvända världen, som bara följer sina egna begär och lustar.

Världen har genom synden blivit främmande för sig själv och Satan har fått makt över världen. Han kallas därför också för denna världens furste. Det heter också att hela världen är i den Ondes våld.

Men Kristus har övervunnit världen med alla dess lidelser och begär och försonat den med sig själv. Frälsning genom Kristus betyder inte att vi tas ut ur världen utan att vi överflyttas från mörkret in i Sonens rike.

Köttet

Ordet kött används i Bibeln för att beskriva den från Gud bortvända människan. I moderna översättningar kan man istället skriva ”vår mänskliga natur” eller ”vår syndiga natur”.

Det är också frågan om det onda inom oss, som även vi som kristna bär på. Ibland kallas det också för ”den gamla människan”. För kristna människor blir det hela tiden en kamp om köttet, synden, den gamla människan ska ha övertaget i livet eller om den nya människan, anden, det goda, ska få övertaget.

Den gamla människan måste dödas varje dag för att den nya ska komma fram och växa sig starkare. Kristus har genom sin död besegrat den gamla människan, och genom sin förlåtelse gör han det möjligt för den nya människan att födas fram.

Döden

Döden är människans sista och största fiende. Nästan alla är rädda för döden och ser med bävan fram emot åldrandet och livets slut. Men Kristus har gått före oss också här och ordnat en väg genom döden till livet. Han har genom sin egen död och uppståndelse besegrat dödens makt och fört livet ut ur mörkret.

Därför behöver inte döden vara slutstationen för någon enda av oss. Vårt jordiska liv blir då enbart en förberedelse för det eviga livet i Guds direkta närhet som vi är skapade för att leva.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s