Tiden är inne!

Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Mark 1:14-15

Jesus förkunnade Guds budskap. Här är ett ställe där jag tycker att Bibel 2000 har valt en alldeles fel översättning. Varför vet jag inte. Men grundtextens ord betyder inte budskap, utan evangelium. Det glada budskapet. Det är inte bara vilket budskap som helst. Det är evangeliet – som i sig själv har en inneboende kraft till frälsning!

Vad är då detta budskap? Detta evangelium? Ja, Markus konstaterar fyra enkla saker. De båda första handlar om vad Gud gör och de båda sista om vad vi bör göra.

  1. Tiden är inne.

Här ligger en stark känsla av Guds suveräna kontroll och planering för allting. En lite mer ordagrann översättning kan låta ”tiden är fullbordad”. Det är inte alla minuter som passerar våra klockor som har samma värde. En del minuter är fyllda av helt extraordinär mening och betydelse. Vi vet det från vår egen erfarenhet.

Minuten när jag föddes, när jag fick mitt första Gudsmöte, när jag sa ja till min fru, när mina barn förlöstes är alla stunder av extra stor betydelse. Minuter som är avgörande, som sitter kvar, som man minns.

På liknande sätt säger Jesus här att Gud just nu fyller denna tid, vid början av hans verksamhet, med en enorm betydelse. Århundraden av förberedelser och profetior når nu sin fullbordan. Det är en tid fylld utav evighetens betydelse.

2. Guds rike är nära.

Det andra påståendet förklarar varför det var så. Guds rike hade nu brutit in i den här världen. Det var nu närvarande här på jorden. Guds rike betecknar inget avgränsat jordiskt landområde. Det står för Guds herravälde, där Gud får vara Kung – där Jesus får vara Herre. Därför kan Jesus på annat ställe säga om detta rike: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se här är det, eller Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er (inom er).” Vad Markus gör efter den här inledningen i sitt evangelium är att han beskriver mer ingående vad det innebär att Guds rike är här: Onda andar drivs ut ur människor, sjuka blir helade, lama börjar gå, evangeliets ord föder tro som leder till frälsning och befrielse, Jesus stillar en storm och han väcker upp döda. Som några exempel.

Guds rike är nära – även idag. Även i Betaniakyrkan. Även i ditt liv.

3. Omvänd er.

De två sista uppmaningarna talar om för oss hur detta blir möjligt och verkligt i våra liv. Omvändelse är väl ett av de ord som har blivit använt mest i kyrkans historia. Men som också förmodligen har blivit mest felaktigt använt, oftast i en alltför snäv betydelse.

Ordagrant betyder det “en ändrad riktning”; “att vända tillbaka” eller “ett förändrat tankesätt”. Det handlar i allra högsta grad om att vända sig bort ifrån felaktiga attityder, ord och handlingar. Det är oftast det vi fokuserar på, men det är inte det som är det allra viktigaste. Det allra viktigaste i omvändelsen är att vända sig bort från sin egen väg för att istället gå den väg som Gud vill att vi ska gå, genom Jesus. Kanske den bästa översättningen av ordet är ”hjärtats förändring”, vilket då betyder en förändrad livsinriktning. Från mig, mitt och mina, till Honom och Hans.

4. Tro på evangeliet.

Det svenska språket är fattigt när det gäller tro. Vi har bara ett enda ord för det. Det är samma ord vi använder för att säga ”jag tror att det blir regn i morgon” som när vi säger ”jag tror på Jesus”. Det första är ju en ren gissning, medan det andra är mer av en förvissning. Engelskan är rikare. De har tre ord. Think, faith och believe. “I think it will rain tomorrow” är då ett mycket vagare påstående än “I believe in Jesus”. Beileve är mer av en förvissning.

I svenskan brukar jag säga att det finns en stor skillnad mellan ”tro att” och ”tro på”. Tro att Jesus finns är då bara ett slags intellektuellt försanthållande. Men det behöver inte få några konsekvenser för mitt liv. Tro på är mer en handling, där jag lägger mitt liv i hans hand fullt ut. Jesus vill att vi ska tro på evangeliet. Det är munnens bekännelse, hjärtats övertygelse och handlingarnas överlåtelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s