Maria – Herrens moder

Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min Frälsare. Luk 1:46-47

Varje händelse i våra liv och i Guds liv föregår av andra händelser. I alla fall så länge tiden finns.

I Johannes evangelium fanns Jesus Kristus från begynnelsen. Redan vid tidens början fanns Sonen i form av Ordet i full förening med Fadern. ”I begynnelsen fanns Ordet och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud” (Jh 1:1) ”Och Ordet blev människa och bodde bland oss” (Jh 1:14). Det är det vi firar när vi firar jul, att Ordet blev människa.

Evangelisten Lukas börjar också tidigare, men inte fullt lika tidigt. Lukas börjar i profeterna. Eller egentligen i en specifik profet, nämligen Johannes döparen, den siste av profeterna före Jesus. Med detta vill han säga att det är förberett, det är känt att Jesus skulle komma, det gäller bara att lyssna till Guds röst genom profeterna.

Kommande söndag är Jesus mamma Maria i fokus. Vi vet att inget barn kan bli till om det inte fanns någon mamma där före. Det krävs också en pappa. Men utan att Maria varit med någon man kommer Ängeln Gabriel till henne och berättar att hon är gravid med hjälp av den helige Ande. Märkligt, men hennes svar blir en lovsång.

”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.” (Luk 1:46-55)

Lovsången börjar med ”Min själ prisar Herrens storhet”. Maria använder ordet själ som på grekiska i bibeln också används om livet. Det bibliska sättet att beskriva en människa är med kropp, själ och ande. Själen har med vårt förnuft och förstånd att göra och anden med tro och det som är osynligt för oss just nu.

Människan är som det tempel som Mose byggde i öknen som ett tält. Ytterst, det som är synligt och nåbart är förgården. En bit in finns det heliga och innerst det allra heligaste. Förgården lyses upp av solljuset, det heliga av en ljusstake med sju ljus och det allra heligaste är inte upplyst alls, där bor Gud i trons mörker. Så är det med människan. Alla kan se kroppen, vad den gör och hur den lever. Själen däremot är bara upplyst för den enskilda människan, hon kan förstå, urskilja, veta och känna. Anden däremot kan bara upplysas av tron genom Guds helige Ande.

Marias själ prisar Herrens storhet. Allt det som hon själv kan åstadkomma med egen kraft prisar och lovar Herrens storhet när hon får reda på att hon är gravid.

Maria fortsätter sin lovsång: ”min ande jublar över Gud min frälsare”. Vi noterar vad det är Maria lovsjunger. Hon lovsjunger Gud, inte det Gud gör. Oftast är vi människor mer intresserade av vad Gud gör och kan tänka oss att prisa Gud för hans ingripande. Vi är ofta mer intresserade av gåvorna än själva givaren.

Vi riskerar också att fall dit till samma tänkesätt av den överkonsumtion som vårt samhälle präglas av. Då vi luras att tro att det inte blir någon jul om inte önskelistan, eller ibland beställningslistan, blir avprickad till varje punkt, om det inte är smockfullt med julklappar där under granen.

Men vet du – förälder som inte kan ge sina barn några julklappar är lika fullt förälder. Den som ingen julklapp får, kan lika fullt fira jul. Och Gud behöver inte ge något, och ändå fortsätta att vara Gud.

Maria är helt och fullt omgiven av Guds goda välgärningar och ändå klamrar hon sig inte fast vid dem. Hon lovsjunger Gud, enbart på grund av Guds godhet. Denna godhet har hon lärt känna, endast genom tron.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s