Gud – Treenig

Det finns bara en Gud. Kristen tro är en monoteistisk tro, på samma sätt som judendom och islam. Men Gud består av tre personer: Fadern, Sonen och Anden. Och alla dessa tre är Gud, likvärdiga.

Gamla Testamentet

Gamla testamentet betonar att Gud är en. Profeten Jesaja understryker särskilt den saken när han säger att det bara finns en Gud och att alla andra gudar är falska avgudar. Den israelitiska trosbekännelsen betonar samma sak: ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en.”

Men trots detta så finns det i Gamla Testamentet några indikationer på treenigheten. När Gud skapar människan i 1 Mosebok, kapitel 1, så talar han så att säga med sig själv. Han säger: ”Låt oss göra människor, som är lika oss”. Det finns också en berättelse om när tre män kommer på besök till Abraham i 1 Mosebok, kapitel 18. Det verkar av sammanhanget vara en Gudsuppenbarelse.

Nya testamentet

I Nya testamentet får vi en mer klar undervisning om Guds treenighet, även om inte själva ordet finns med. Vi får klart för oss att det bara finns en Gud – men att Fadern, Sonen och Anden alla är Gud.

När sonen, Jesus, döps i Jordanfloden kommer Faderns röst från himlen samtidigt som Anden sänker sig ner över honom i form av en duva. Det kristna dopet säger Jesus skall ske i ”Faderns, Sonens och den helige Andes namn”. I 2 Korinthierbrevet 13:13 finns följande välsignelse: ”Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla”.

Tron tar emot

Ingen människa kan helt och fullt förstå innebörden i treenigheten. Vi måste noggrant läsa de olika bibeltexterna som talar om den för att kunna göra oss en föreställning. Det räcker inte att välja ut en eller annan text.

Treenigheten är och förblir ett mysterium som vi endast kan tillbe. Men vi kan också se på de enskilda delarna i treenigheten och se hur de arbetar med oss.

Gud – Fadern

Den första personen i treenigheten kallas för fadern. Inte i första hand för att han är människornas fader, utan på grund av sitt förhållande till den enfödde sonen Jesus Kristus.

Det är fadern som är i centrum i hela Gamla Testamentet. Men även där går det att se både Sonen och Anden, helheten i gudomen.

Gud – Sonen

Den andra personen i treenigheten är Sonen Jesus Kristus. Han blev människa för att frälsa oss från synd och död. Det var alltså Gud själv som blev människa. Som Guds son var han med redan i skapelsen och han är närvarande i de kristna genom Anden.

Gud – Anden

Den tredje personen i treenigheten är Anden, som sändes från fadern i Jesu Kristi namn. Hans uppgift är att göra att som Kristus har lärt personligt levande för den enskilda människan.

Genom Anden är Kristus närvarande i de troendes liv. Även Anden var med i skapelsen.

Tre men ändå ett. Det är det svåra, men sanna som vi får böja oss för i tillbedjan.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s