Människan, del 4

Fallen och ond

”Havet är salt av alla tårar” är ett klassiskt uttryck. Det är inte svårt att stämma in i det när vi ser på samhället och världen runt omkring oss. Allt det goda som Gud har tänkt om oss människor, som vi har försökt beskriva hittills i vårt häfte, har en baksida – det onda. Här i världen finns lidande, svält, naturkatastrofer, utnyttjande och korruption. Listan kan göras väldigt lång. Människor blir sjuka, får ångest och depressioner. Många hamnar i utanförskap och blir orättvist behandlade.

Vems är felet?

Det är naturligtvis omöjligt att i varje enskilt fall av ondska säga vem som står bakom. Men en sak borde stå klart för oss alla vid det här laget av människans långa historia: vi kan inte befria oss själva från ondskans realitet. Trots vår nästan obotliga tro på vår egen förmåga så tvingas vi inse att människan själv är orsaken till väldigt mycket ont. Allt ifrån miljöförstöring till misshandel, mobbning, mord och krig. Vi kan inte som människor befria oss från ett personligt ansvar för det onda i tillvaron. I människans hjärta finns det en egoism som ofta kommer till uttryck i onda handlingar gentemot andra.

Ett brustet förhållande

Bibeln har ett svar på frågan varför ondskan finns. Efter berättelsen om hur Gud skapade allting gott kommer berättelsen om syndafallet. Det är en berättelse om hur de första människorna gör uppror mot Gud och väljer att gå sin egen väg och lita enbart till sitt eget förstånd. De avsätter Gud med intentionen att bli sina egna gudar. De vill inte längre följa Guds vilja utan utnyttjar sin frihet till att göra precis det som Gud har förbjudit.

Den berättelsen är inte bara något som har skett en gång vid historiens början, utan det är en händelse som upprepas i varenda människas liv, om och om igen. Vi gör alla som Adam och Eva. Vi avsätter Gud, lever och gör saker mot varandra som Gud inte vill, som om Gud inte fanns. Egoism och avundsjuka kommer i första hand och den ena handlingen blir värre än den andra.

Men berättelsen om Adam och Eva är ändå samtidigt en avgörande berättelse för hela människosläktet. För de står som representanter för alla människor i alla tider. Det hebreiska ordet Adam betyder just mänsklighet. Därför talar Bibeln om att ”alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud”. Gemenskapen mellan Gud och människa har brustit och därför brister också i förlängningen gemenskapen mellan människor.

Ett personligt ansvar

I en av de syndabekännelser som används inom Svenska kyrkan finns den här formuleringen: Jag ”har del i världens bortvändhet från dig”. Det är ett försök att formulera att vi alla är fallna i synd och utlämnade åt oss själva lever vi borta från Gud. Tidigare säger vi i samma bekännelse: ”Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår.” Tillsammans med andra människor delar vi ansvaret för den ondska som finns i vår närhet och vår värld.

Det är inte så att det finns ”goda” och ”onda” människor, även om vi gärna vill göra den uppdelningen. Förmågan till onda och goda handlingar finns inom varje människa och vi behöver börja med att granska våra egna liv på detta område.

Synd

Ordet ”synd” är ett viktigt bibliskt begrepp som i vår tid har förlorat mycket av sin innebörd. Synd har för oss antingen blivit något tråkigt, när vi gått miste om något: ”Det var ju synd att du inte kunde komma”. Eller också har det blivit förknippat med något mycket roligt och gott. Att vara ute och synda kan betyda att vi har haft en riktigt rolig kväll. Eller använder vi uttrycket ”en syndfull njutning” om något gott som vi unnar oss själva.

Synd i Biblisk mening är något mycket djupare än så, och ytterst allvarligt. Det är att genom sina handlingar, sina ord och sina tankar skilja sig från Gud. På tyska är ordet ”sunde”, vilket för tankarna till ett sund. Något som skiljer två landområden från varandra. Jesus beskriver synd som ”otro”, att inte vilja tro på Gud. Det grekiska ordet för synd betyder ordagrant ”att missa målet”. Vi går miste om målet för våra liv genom vår synd.  

Vem kan bära all ondska? Vem kan uthärda världens lidande? Vem kan själv klara av sin synd? Ingen! Men Jesus Kristus har burit all världens synd, all världen skuld och all världens ondska i sin död på korset.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s